Distriktsenergi-TV

– Dette er bare begynnelsen for satsingen på solenergi

Som én av tre aktører har Gudbrandsdal Energi Fornybar etablert et testsenter for strømproduksjon med solceller på Gålå. Målet er at hyttene i området skal blir mer bærekraftige med egenprodusert strøm. Selv om testperioden på tre år så vidt er i gang, er de allerede sikre på at prosjektet blir et eksempel til etterfølgelse.

Det hele startet med at Gudbrandsdal Energi tok initiativ til et prosjekt kalt Krafttak for grønn vekst, som er en felles satsing for aktører som ønsker å bidra til bærekraftige løsninger og videreutvikling i næringslivet i Lillehammer og Gudbrandsdalen. 

– Fra å være et internt prosjekt, har det nå vokst seg større. Vi startet opp prosjektet fordi vi som bransje sitter på flere av løsningene på klimautfordringene vi står i, og utfordringene som kommer. Nå har vi fokus på at grønn omstilling av industri og næringsliv må til, slik at varer og tjenester blir produsert og levert på en så bærekraftig og klimavennlig måte som mulig, forteller Per Oluf Solbraa som er konsernsjef i Gudbrandsdal Energi Holding AS.

NonePer Oluf Solbraa, konsernsjef i Gudbrandsdal Energi Holding AS.    

En løsning alle vinner på

Rekreasjonsnæringen er stor i Gudbrandsdalen, og den favner blant annet over hotellnæringen, opplevelser og ikke minst hyttebygging. Det var gjennom Krafttak for grønn vekst-prosjektets mange arbeidsverksteder at Skåbu Tradisjonsbygg kom opp med ideen om hytter med egenprodusert kraft.

– Da vi kom i kontakt med Skåbu Tradisjonsbygg, fant vi ut at vi hadde noen fellesinteresser. De ønsker å levere et mer bærekraftig produkt til kunder som ville redusere strømkostnadene sine, mens vi er interessert blant annet fordi vi har utfordringer knyttet til å bygge infrastruktur ut til hytteområdene. 

For Gudbrandsdal Energi er effekt som er det store dilemmaet. Årsaken er at alle bruker hyttene omtrent samtidig. I helger og ferier, særlig rundt jul og nyttår. Det er i disse periodene nettselskapet i Gudbrandsdal Energi, Vevig, har det største effektforbruket i nettet. 

– Det å bygge et motorvei-nett inn til hytteområdene for stor effekt, som egentlig brukes som en kjerrevei store deler av året, er veldig dyrt for oss og for nettkundene våre, forteller Solbraa.

NoneSolcellepanelene er på plass på egen tomt i hyttefeltet på Gålå.    

Går en solfylt fremtid i møte 

Nå kan deler av løsningen ligge i at hyttene forsynes med egenprodusert kraft. Gålå Eiendom er den siste aktøren som er med på solcelleprosjektet. De har stilt en hyttetomt til disposisjon der teststasjonen med mange forskjellige slag solcellepanel og værstasjon skal stå i tre år fremover, og skal man tro Solbraa er det bare begynnelsen for satsingen på solenergi.

– Vi ønsker å satse på solcelleparker. Før de tre testårene er omme har Gudbrandsdal Energi bygget solkraftverk. Det er jeg rimelig sikker på. Det interessante er i hvor stor grad hytteprodusentene tar tak i denne utfordringen og kommer med alternativer. Jeg tror de kommer til å gjør det. Jeg tror ikke de har noe valg, faktisk. Kundene kommer til å forvente og forlange det, avslutter han. 
 

05. september 2022