Gavepakke fra statsråden til grunneierne i Bærum og Oslo

Terje Aasland på Distriktsenergis årskonferanse i Kragerø. Foto; Fredrik Kveen
Vi forstår godt at de berørte grunneiere i Bærum og Oslo er fornøyd når den nye kraftledningen mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo legges i bakken framfor som luftledning. De kanskje mest verdifulle tomtene i Norge blir enda mer verdt og alle er vi med på å ta merkostnaden uavhengig av hvor vi bor, og hva vi betaler i nettleie i dag.

Debattinnlegget ble først publisert i Europower

Vi sier ikke at avgjørelsen fra Energidepartementet er feil. Det som likevel bør diskuteres er det faktum at kostnadene, også de økte kostnadene på vel et par milliarder betales av oss alle uansett hvor vi bor gjennom økt nettleie. Det er altså slik at de som bor andre steder i landet med langt høyere nettleie enn i Bærum og Oslo, de tar del i spleiselaget sammen med de som nyter godt av statsrådens beslutning. Fru Hansen i Finnmark med landets høyeste nettleie er altså med på og finansiere en økt tomteverdi for fru Hansen i Bærum gjennom vedtaket om å legge linjen i bakken. Og her er det verdt å merke seg at i Bærum og Oslo har de av landets laveste nettleie fra før. Det er ikke sikkert at vår versjon av fru Hansen fra Finnmark synes det er helt greit.

Dette blir litt underlig tatt i betraktning at vi vet at fra før av er det områder med mye kraftproduksjon og grisgrendte strøk, som har den høyeste nettleien i Norge, mens i området som nå nyter godt av statsrådens beslutning, uten egen kraftproduksjon, der har de fra før av den laveste nettleien i Norge.  Likevel så nyter man altså godt av fellesskapet tar merkostnadene ved å bestemme at her skal det graves og ikke gjøres på billigste måte gjennom å bygge en luftledning.

Hvor ble det av utjevningen av nettleien?

Dette hadde vært en langt bedre beslutning fra statsrådens side om de hadde fulgt opp sin egen regjeringserklæring og sørget for en utjevning av nettleien.  Her er ideen at det ikke skal være for store forskjeller i nettleien mellom områder i Norge.  Med det som utgangspunkt ville urimeligheten ved at distriktenes betaler for økte tomtepriser i Bærum og Oslo blitt mindre. Det hadde vært helt greit faktisk fordi tilgangen på kraften da ville kostet omtrent det samme uansett hvor vi bor i Norge – gitt at regjeringen hadde fulgt opp Hurdalserklæringen om utjevning av nettleien.

Les også Nå må regjeringen levere på egne løfter

Det paradoksale er jo at det er en AP-SP regjering som ber Distrikts-Norge betale for økte tomtepriser i Bærum og Oslo gjennom og ikke velge den billigste løsningen.  En utjevning av nettleien ville gjort dette langt enklere – for vi skjønner jo at beboerne i Bærum og Oslo helst så denne linjen i bakken – vi skjønner jo det.

Nå blir det 12 dyre kilometer for oss alle, også for de som betaler mest fra før.