De nominerte til Distriktsenergis innovasjonspris for 2024 er klare

De nominerte til Distriktsenergis innovasjonspris 2024
I starten av juni er det duket for en fullsatt årskonferanse på Geilo. Når vinneren av årets innovasjonspris blir annonsert kommer denne til å ha flere øyne rettet mot seg enn noen vinner tidligere. Det er gøy og viktig å være fremme i skoa og god på innovasjon, og det er gøy å vinne priser. Særlig Distriktsenergis innovasjonspris.

I kraftbransjen er vi alle representanter for en bransje i rivende utvikling.  Alle selskaper må følge med i utviklingen i tilstrekkelig grad for å kunne gå på toget når dette går fra perrongen.  Likevel er det ikke gitt at alle selskaper skal gå foran å lede vei, eller trekke lokomotivet om man vil.  Det gjør de nominerte selskapene til Distriktsenergis innovasjonspris, trekker toget altså.

Det er DNV som nominerer og bestemmer

DNV har nå gjennom flere års arbeide med nominasjonsprisen fått ett godt bilde av dette arbeidet hos våre medlemmer.  DNV arbeider etter ett sett av regler, der det er verdt å merke seg at de ser på hele konsernets virksomhet i sitt arbeide med å finne en vinner. DNV har også i år kikket medlemmene våre i kortene og kommet fram til fire nominerte selskaper. 

Vinneren vil bli presentert på årskonferansen med en omfattende begrunnelse bestemt og pekt på av DNV.

De nominerte er i 2024 er;

Dalane Energi – konsern med stor bredde og sterk lokal satsing, både teknologiske nyvinning og innovativ utvikling av produkter og tjenester basert på kunders behov og egen kompetanse.

Linja – nettkonsern med stor vilje til å prøve ny teknologi, nye måter å arbeide på og mot til å utvide nettvirksomheten.

Gudbrandsdal Energi – konsern med stor bredde, stor vekt på digitalisering og tydelig innsats for å redusere egne miljøkostnader.

Nordkraft – konsern med stor bredde, legger stor vekt på innovativ utvikling av produkter og tjenester basert på kunders behov og egen kompetanse

Felles for alle er en bred tilnærming til hvordan man kan arbeide effektivt og fleksibelt til tross for at ingen av selskapene er store i nasjonal, for ikke å si internasjonal, målestokk. Noen er mest opptatt av å ta i bruk eller sågar utvikle ny teknologi, mens andre fokuserer mer på innovasjon gjennom forretningsmodeller.

DNV forteller til Distriktsenergi at det blir stadig vanskeligere å kåre en vinner av Innovasjonsprisen. Om vel en måned vet vi hvem DNV har pekt på som vinner i 2024. Vi gleder oss.

Les også Distriktsenergis innovasjonspris 2024