Lavere kraftpriser, men store prisforskjeller i Norge også i 2023

Foto: Knut Lockert
NVE kan fortelle at 2023 var ett år med lavere kraftpriser enn året før. Men året inneholdt også utfordrende store prisforskjeller i mellom områder i Norge. NVE peker også på at det har vært store døgn og ukesvariasjoner i prisene gjennom året. Dette er viktige premisser for framtidig energipolitikk.

Prisforskjellene mellom områder

Det ser ut til at de store prisforskjellene er kommet for å bli.  Som påpekt tidligere er dette etter vår oppfatning mye av årsaken til den misnøyen bransjen opplever fra kundesiden i Norge.  Vi har da også påpekt til det kjedsommelige at flaskehalsene i Norge må reduseres og i den anledning ganske nylig bedt Statnett legge fram tiltak på kort og lang sikt for å få til nettopp dette.

I Nord-Norge hadde vi landets laveste kraftpriser i 2023, med gjennomsnittspris på 34 øre/kWh.  Det er hyggelig for nordlendingene. Likevel kan det slik vi ser det, ikke understrekes nok at en i dette området ikke faller for fristelsen til å lulle seg inn i en idé om at dette vil vare for all fremtid.  Igjen påpeker vi at flaskehalsene må ned, og da særlig i Nord.  I motsatt fall vil prisene kunne stige himmelhøyt.  Det forventes langt mere forbruk enn i dag i Nord-Norge, der Melkøya er «bare» en del av dette bildet.  Det forventes mindre import fra Sverige på grunn av etableringen av mere industri i Nord-Sverige og vi forventer timer der det ikke blåser med den virkningen at pristoppene tidvis kan nå nye høyder.

Les også Er Nord-Norge kraftforsyningsmessig på vei rett inn i en knipetangsmanøver?

Mann foran rødt bygg

Kundene i Sørvest-Norge betalte mest i 2023

De som betalte mest i 2024 var de som bor i området Sørvest-Norge, med en årspris på 90 øre/kWh mens i Sørøst-Norge og Vest-Norge møtte en årspris på 76 øre/kWh.  I disse to områdene ble prisen mer enn halvert sammenlignet med 2022.  Det er hyggelig, men for de som bodde i Sørvest-Norge åpenbart ikke hyggelig nok, all den stund dette innebar store protester fra dette områdets kunder da de betalte i snitt 13 øre mer kWh gjennom året enn de som bodde litt nærmere Oslo. 

13 øre altså.  Nok til betydelig bråk og misnøye med påfølgende presseoppslag og besøk på Stortinget.  Store prisvariasjoner mellom områder er derfor neppe noe å rope hurra for.

Effekttoppene gjennom døgnet må temmes

Store prisforskjeller gjennom døgnet derimot kan være utfordrende, men med de rette verktøyene mulig å håndtere på godt vis.  Disse døgnprisforskjellene forteller oss at det vi gjør med å redusere effekttoppene er svært viktig.  Innføring av effekttariffer, et fleksibelt forbruk og alle de verktøy som utvikles for å kunne jevne ut forbruket gjennom døgnet er åpenbart viktig og riktig.  Det vil være med på å redusere nettutbyggingen og de samlede nettkostnadene til alles fordel.

Variasjonene i pris mellom områder må ned.  Prisforskjellene gjennom døgnet må møtes gjennom tiltak som reduserer effekttoppene gjennom døgnet. 

Her må det leveres, for disse utfordringene kommer ikke til å forsvinne med det første. NVEs melding om kraftprisene i 2023 kan du lese her