Trygg strømhandel

Strømbransjen ved Fornybar Norge og Distriktsenergi, lanserte 27. januar 2021 sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. Det er DNV som skal godkjenne strømleverandørene. Kunder som velger en sertifisert leverandør, skal kunne forvente en enkel, trygg og positiv kundeopplevelse.

Sertifiseringsordningen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Fornybar Norge og Distriktsenergi. Ordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte osv.

Sertifiseringen vil bli administrert og gjennomført av DNV (Det Norske Veritas), som har levert slike tjenester siden 1864. Strømleverandører som ønsker å bli sertifisert, må dokumentere at de tilfredsstiller bestemte krav. I tillegg må selskapene bestå årlige revisjoner og uanmeldte stikkprøver.

Les alt om Trygg Strømhandel på den offentlige hjemmesiden her.

De viktigste kravene:

  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter på telefon, sosiale medier, dørsalg, stand osv.
  • Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med kunden (callsentre etc.)
  • Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.
  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre ved markedsføring.
  • Kunden skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er sms eller e-post. 
  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden.
  • Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.
  • Det skal være enkelt å bytte leverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal vedkommende ikke kontaktes av strømleverandøren på minst seks måneder.
     

Se lanseringen av Trygg Strømhandel med Fornybar Norge og Distriktsenergi: