Halv pris om natten – funker for Arva

Johannes Kristoffersen, Arva
Nettleienerdene var den 21 februar samlet til seminar og en evaluering av nettleiemodellen så langt i et seminar arrangert av Fornybar Norge og Distriktsenergi. Europower forteller i sin omtale av erfaringene presentert, at det ikke var mulig å se virkninger av den nye modellen. Her kan man med fordel nyansere bildet og peke på at årsakene til de forbruksendringene, er vanskelig å isolere fra hverandre. Legg også til at Arva fortalte en litt annen historie.

Europower har rett i at den ene aktøren etter den andre gikk på podiet og presenterte marginale forbruksendringer i litt forskjellig innpakning.  Innlederne hadde det til felles at det var krevende om ikke umulig å isolere endringene til den nye nettleiemodellen.  Endringene kunne skyldes andre faktorer som høy strømpris, strømstøtten og kuldeperioder blant annet. Vi vet ikke.  Og det er ikke så rart. Den kunnskapen må det borres i om vi skal få mer fakta på bordet. 

Denne artikkelen sto først i Europower

Arva er unntaket

Dog ble vi presentert for et spennende unntak fra denne uvitenheten.  Johannes Kristoffersen i Arva la fram deres erfaringer i NO4 med ny nettleiemodell.  NO4, altså et område hvor kundene i denne perioden langt på vei har gitt blaffen i strømprisen. Sammenlignet med store deler av Norge for øvrig har prisen vært lav som vi vet. I evalueringsperioden har også antallet elbiler doblet seg. Likevel kunne Arva fortelle oss at effekttoppene har gått ned i ønsket periode på døgnet med inntil 6 % i kundegruppen i 5-10 kW uttak, der mange av kundene ligger.  I snitt gjaldt en nedgang på 3,7 % for alle.  Det er jo noe tenker vi.   

Arvas valg av modell har vært av den enkle sorten, dvs halv pris på natten på energileddet.  Ikke noe mere plunder og heft.  Her har man oppdaget en endring i forbruksmønsteret og kan antagelig i større grad enn andre kunne hevde at det skyldes deres nye nettleiemodell.  Dette siden faktorene de øvrige innledere slet med å isolere til nettleien, ikke gjelder på tilsvarende måte i Arvas nettområde NO4. 

RME evaluerer modellen

RME, ved Jon Erik Ur Gjerde var til stede og fortale om Reguleringsmyndighetens erfaringer med ny nettleiestruktur.  Her fortalte han at Energidepartementet har bedt om en evaluering av nettselskapenes nettleiestruktur innen utgangen av 2024.  Her må bransjen være med på evalueringen og gårsdagens seminar bør berede grunnen for en god dialog rundt veien videre for nettleiemodellen.

Veien videre

Fra Distriktsenergis side kan vi allerede nå fortelle RME at vår tilnærming fremover er:

  • Vi må holde fast ved målet som er å redusere kostnadene i nettet til fordel for kunden gjennom lavere nettleie enn alternativet, og
  • ved å reduseres effekttoppene spares også naturen for unødvendige inngrep

Disse to hensyn er så viktige at noe grunnlag for å skylle nettleiemodellen ut med badevannet, det foreligger ikke.  Vi må søke mer kunnskap og over tid, når kunden er klar for det og det foreligger kunnskap som kan forsvare det, vurdere å stramme modellen til for å gi en ytterligere effekt av nettleiemodellen til fordel for lavere tariffer og færre naturinngrep.

Mange års litt underlige kamp for denne nettleiemodellen bør kulmineres ut i en felles enighet med de fleste aktører, som alle bør ha det samme målet om lavere tariffer og begrense naturinngrepene.