None
Trygve Slagsvold Vedum FOTO: Fra landsmøtet til SP    

Landsmøte Senterpartiet - krav om lik nettleie i hele landet

av Knut Lockert
16. juni 2021
Senterpartiet avviklet nylig sitt landsmøte og bestemte seg for hvordan partiprogrammet skulle se ut dette valgåret. Lik nettleie ble banket og langt oppe i saksbunken ligger nå en forventning om en betydelig endring i retning lik nettleie i Norge.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

På landsmøte tok Senterpartiet inn følgende passus om dette viktige temaet: «Få på plass en ordning for utjevning av nettleie i Norge som sikrer likt prisnivå i hele landet».  Klarere kan det jo ikke sies.

I Distriktsenergi har vi hatt en prat med Senterpartiets Ole Andre Myhrvold, som sitter sentralt i energi -og miljøkomiteen.  Han er soleklar på dette punktet og forteller til Distriktsenergi at lik nettleie er en prioritert sak for SP.  

«Blir det regjeringsforhandlinger vil saken definitivt ligge godt oppe i bunken over saker som må finne sin løsning.  Nå har det vært for mye prat om utjevning av nettariffen, så nå er det på tide med handling» forteller Myhrvold og han understreker videre at vi trenger en «robust ordning som gir en reell utjevning av nettleien og aller helst lik nettleie i Norge. Det bør også definitivt være mulig å få til reelle endringer her, tatt i betraktning at også AP og SV, samt Krf har dette inne i sine partiprogrammer», forteller Myhrvold til Distriktsenergi. 

NoneOle Andre Myhrvold FOTO: Stortinget.no    None

For Distriktsenergi er dette som god musikk å regne tatt i betraktning at vi mener dette er en svært viktig sak å få gjennomført.  Nå øyner vi muligheten for å bli kvitt den urimelige tilnærmingen, der landets nettkunders pris på nettleien avgjøres først og fremst av hvor du er bosatt eller hvor du driver næring. Her er det greit å minne om at prisen på nettleien uten avgifter varierer i Norge fra ca. 21 øre/kWh til 53 øre/kWh avhengig av hvor du er tilknyttet nettet. Og når vi vet at det skal lite til for å gjennomføre lik eller tilnærmet lik nettleie i Norge, er det på tide å endre på dagens urimelige praksis.  

Distriktsenergi har tidligere redegjort for at av en samlet ramme som nettselskapene, eksklusive Statnett tar inn på et år, på vel 17 milliarder kroner, skal det ikke mer enn 700 millioner kroner til fordeling, for å sikre at ingen kunder betaler mer enn 30 øre/kWh.  
Blir det regjeringsskifte bør AP, SV og Sp finne en løsning her som alle tre partiene kan leve med.  De har tross alt alle fattet vedtak på sine årsmøter om at de ønsker en endring i retning likere nettleie Norge. Det kan jo også vise seg at det er fordel at også Krf har dette inne i sitt partiprogram.

Det er på tide med handling.

16. juni 2021