Distriktsenergi-TV
Daglig leder, Knut Lockert, i aksjon hos TV2-nyhetskanalen    

Høye strømpriser og et delt Kraft-Norge tema på TV2-nyhetene

Strømprisen deler landet i to og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har iverksatt tiltak. Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, forklarer nyhetsanker i TV2, Cathrine Fossum, hvem som tjener på den dyre strømmen, hvorfor prisene varierer geografisk sett og tiltak regjeringen kan ta i bruk for å bedre situasjonen.

De høye strømprisene i deler av Norge, dominerer tidvis overskriftene i dagspressen for tiden.  Så også i TV-2 nyhetene der utgangspunktet for tilnærmingen var at det kostet 20 kroner for en dusj på 10 minutter denne dagen. Fra vår side var formålet først og fremst å bidra til folkeopplysningen i denne sendingen foreller Knut Lockert. Men denne «folkeopplysningen» kom også inn på det som er svært krevende for kundene og bransjen at vi nå har et delt Kraft-Norge med skyhøye priser på den ene siden av flaskehalsen og adskillig lavere priser på den andre siden. Utjevning av nettleien som tiltak var også tema i sendingen. 

Hvor blir det av alle pengene?

Hvor blir det av alle pengene som kraftselskapene håver inn for tiden var utgangspunktet for de spørsmål som kom i sendingen.  De vet vi som kjent i all hovedsak går til den norske stat og kommuner gjennom eierskapet i kraftprodusentene. Men i den anledning var det et poeng å få synliggjort at det er enorme forskjeller i kraftprisen i Norge og der hvor noen måte svært høye kraftpriser er det rimelig for andre kunder på andre siden av flaskehalsene. Det er ikke bra for kundene samlet sett og det er ikke bra for kraftbransjen.

Statnett må på banen

Bransjen og Statnett som systemansvarlig må på banen og komme fram med hvilke tiltak de rår over og vil benytte for å redusere forskjellene på kort og på lang sikt. Det er også bakgrunnen for at Distriktsenergi har sendt avgårde en hilsen til Statnett om nettopp dette.  Planer og synliggjøring må til om en vil unngå inngripen fra politisk hold, som man på lengre sikt ikke nødvendigvis er tjent med.  
Også likere nettleie ble tema i sendingen, der vi forventer at det leveres i tråd med Hurdalplattformens formuleringer om dette.  Det er en ekstra dårlig deal for kunden å bo i ett område med høy nettleie, og samtidig møte de høye kraftprisene. 

10. november 2021