None
Ladestasjon i Røros. Foto: Tom Gustavsen    

28. januar: Regionmøter 2021 - Elektrifisering som el-motor for verdiskaping og nye arbeidsplasser over hele Norge!

av Redaksjonen
13. januar 2021
Energi Norge og Distriktsenergi inviterer fornybarnæringen samt politikere og representanter fra fagbevegelsen og industrien til felles regionmøter. Hovedtema er potensialet for grønne elektriske verdikjeder, samt mobilisering innen viktige saker for fornybarnæringen og dialog med lokale interessenter.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Meld deg på her!

  • 28. januar 2021 Kl. 09:30–12:30
  • Digitalt
  • Gratis
  • Påmeldingsfristen er 21. januar 2021

Fornybarnæringen er Fastlands-Norges mest produktive næring og sysselsetter direkte og indirekte 30.000 mennesker over hele landet. Inntektene fra næringen til det offentlige tilsvarte i fjor kostnadene for alle elevene i grunnskolen, ifølge Energi Norges Fornybarometer. Fornybarnæringen er el-motoren i omstillingen til lavutslippssamfunnet, men hvordan skal vi sikre at elektrifisering også skaper nye arbeidsplasser over hele landet?

Denne gangen blir regionmøtene heldigitale. Møtene gjennomføres samme dag og til samme tidspunkt, med en felles åpningsdel for alle og deretter regionale parallellsesjoner, og en felles avslutning.

Meld deg på og sikre deg en plass allerede nå!

Hovedprogram for dagen

  • Velkommen og felles introduksjon
  • Grønne elektriske verdikjeder og regional verdiskaping – muligheter og utfordringer
  • Regionale parallellsesjoner for Nord, Midt, Vest, Sør og Øst – mobilisering innen viktige saker for fornybarnæringen og dialog med lokale interessenter
  • Felles oppsummering og avslutning

Se hele programmet i detalj her.

13. januar 2021