None

Foreløpig program for Distriktsenergis Årskonferanse i Alta 01 – 03 juni 2021

av Arvid Bekjorden
06. august 2020

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Mer om Årskonferansen i Alta 2021

Mandag 31. mai

1700 – 2000    Mulig tur til Alta kraftverk

Tirsdag 01. juni

1000 - 1700    Møte for Nettalliansen i møterom på Scandic Alta
1900 - 2000    Årsmøte for Distriktsenergi i møterom på Scandic Alta hotel
1930 - 2130    Buffet middag på Scandic Alta hotel, mingling med sosialt samvær

Onsdag 02. juni

0700 - 0900    Frokost
0830 - 0900    Velkommen v/ordfører i Alta Monica Nielsen og direktør Per Erik Ramstad i Alta Kraftlag
0900 - 0945    Distriktsenergis hovedfokus akkurat nå v/styreleder Halvard Fjeldvær og daglig leder Knut Lockert.
0945 - 1015    Kaffepause med besøk hos utstillerne
1015 - 1045    Regjeringens syn på aktuelle energipolitiske saker.
1045 - 1115    Opposisjonens syn på aktuelle energipolitiske saker 
1115 - 1145    Kaffepause med besøk hos utstillerne
1145 - 1215    Siste nytt fra NVE/RME  
1215 - 1300    Utfordringer og muligheter ved elektrifisering av transportsektoren 
1300 - 1330     Hvordan drive nettvirksomheten lønnsomt i fremtiden.
1330 - 1400    Sluttbrukersalg av strøm, fiber m.m. hvor går veien videre? 
1400 - 1445     Lunsj 
1500 - 1830    Hovedutflukt med båt til øyene i Alta fjorden. Fisking av kongekrabbe og andre overraskelser av både kulturell og gastronomisk karakter.
1930 - 2000    Aperitif ved Scandic Alta hotel
2000 -         Festmiddag ved Scandic Alta hotel

Torsdag 03. mai

0730 - 0830    Frokost.
0900 - 1200    Ledsagertur til samecamp med guide, oppmøte klokken 0900 i resepsjonen
0900- 0920    Ny felleseid driftssentral i Vesterålen og Lofoten.
0920 -0940    «Kunstig intelligens i nettdriften – reell nytteverdi eller urealistisk hype?» 
0940 - 1005     Aktuelle saker fra Statnett 
1005 - 1030    Fremtiden for energiverkene sett fra El og IT sitt ståsted.
1030 – 1100    Kaffepause med besøk hos utstillerne
1100 - 1120    Fiberbredbånd vs 5G, hvor går veien videre?
1120 – 1145    Erfaringer og videre utfordringer ved overgang til konsern.
1145 – 1215    Avslutningsforedrag
1215 -        Lunsj og avreise

Mer om Årskonferansen i Alta 2021

06. august 2020