None
Jæren Everk med everkssjef Birger Høyland (56) i spissen har blitt medlem :- Vi har lagt merke til at Distriktsenergi er blitt et stadig viktigere talerør for de små og mellomstore nettselselskapen, og får gjennomslag overfor politikere og embetsverk, sier han.    
Medlemmer

Jæren Everk har meldt seg inn Distriktsenergi

av Redaksjonen
21. januar 2020
-Vi har lagt merke til at Distriktsenergi er blitt et stadig viktigere talerør for de små og mellomstore nettselskapene, og får gjennomslag overfor politikere og embetsverk. Vi ønsker å bli en del av det av det fellesskapet som Distriktsenergi representerer.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Slik begrunner everkssjef Birger Høyland (56) hvorfor Jæren Everk nå har blitt medlem av Distriktsenergi. Han er sjef i et svært veldrevet og effektivt nettselskap og har som oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Hå kommune - Norges største landbrukskommune. Jæren Everk har i dag 9 000 kunder og 17 ansatte.

Vil bestå som et selvstendig nettselskap

Hå kommune, som eier Jæren Everk, ønsker at nettselskapet skal forbli på kommunens hender og skape synergier i lokalsamfunnet. – Også i denne konteksten er vårt medlemskap i Distriktsenergi viktig. Ønsket om å være selvstendig har ikke minst gjort at vi fra nyttår har blitt medlem av Nettalliansen. Felles innkjøp, drift av IT- og økonomisystemer og utveksling av kunnskap reduserer sårbarheten vår og er viktig for at vi skal kunne bestå som et selvstendig selskap, sier Høyland.  

Jæren Everk har i motsetning til de fleste andre norske e-verkene 400 Volt linjespenning som gjør det mulig å levere høyere effekt på samme kabeltverrsnitt enn det man kan på 230 Volt-system. - Med 400 volt trenger vi færre nettstasjoner og færre meter med høyspentnett. Det gjør at vi både bygger og drifter nettet billigere enn de fleste andre nettselskaper. Men NVE sin inntektsrammereguleringsmodell favoriserer nettselskapene som har 230 volt og straffer oss fordi vi ikke har nok nett. Knut Lockert er på ballen og vi skal ha et møte i februar for å diskutere hvordan Distriktsenergi kan jobbe for en mer rettferdig inntektsmodell for nettselskapene som har 400 volt linjespenning, sier Høyland. 

-Vi er også opptatt av det selskapsmessige- og det funksjonelle skillet. Dette er myndighetskrav som føles som en hemsko og er urimelig for små- og mellomstore nettselskaper. Distriktsenergi har kjempet en god kamp mot disse kravene, sier Høyland og tror at siste ordet ikke er sagt politisk i denne saken. 

Et robust nett

Jæren Everk leverer strømnettet i Norges største landbrukskommune. - Vi har et veldig godt nett der 95 prosent er nedgravd og alt er fornyet de siste årene. Dette gjør at vi har få strømbrudd. Opptiden er svært høy og KILE-tallene for 2019 er svært gode. Vi har ikke hatt så gode tall siden NVE startet med disse målingene, sier han. Stikkordene for å bygge et driftssikkert og robust strømnett er ifølge Birger Høyland 400 Volt lavspentnett, 22 kV høyspentnett, nedgravde kabler og berøringssikre anlegg.

Jæren Everk leverer mye av strømmen til et sterkt industrialisert landbruk, som gjør at vi har høy energileveranse. - Nett er hovedvirksomheten, og i desember skilte vi ut gatelys-aktiviteten i et eget selskap som vi eier 50/50 med naboen Dalane Energi. Selskapet Skina AS driver vei- og gatelys i 5 kommuner. 

Eier også fjernvarme 

Jæren Everk eier dessuten 100 prosent av selskapet Jæren Fjernvarme som i oktober rundet 20 år.      

- Vi har nå 125 sluttbrukere – for det meste næringslivskunder, offentlige bygg og leiligheter i Nærbø sentrum, og vi henter lavtemperert spillvarme fra Europas største meieri. Tidligere gikk dette rett i kloakken. Dette selskapet skal vi nå utvikle videre og har planer om å kunne levere også prosessvarme opp mot 100 °C fra Grødaland til nye kunder i næringsområdet Kviamarka, sier Høyland. 

Høyland er for øvrig daglig leder også i Jæren fjernvarme. Han bor på et gårdsbruk som tar mye av fritiden og det kan til tider bli mye arbeid både i de to jobbene og på gården, men han henter igjen energi blant annet ved å sykle til jobben – med el-sykkel selvfølgelig. – Sterk vind gjør at det blir bra trening, sier den fotballinteressert Jærbuen som på grunn av dårlige knær har lagt innebandykølla på hylla.   

Ny transformatorstasjon

Det største prosjektet for Jæren Everk nå er bygging av en ny transformatorstasjon sammen med Lyse Elnett. Vår andel er kostnadsberegnet til ca. 80 millioner kroner. - Dette er den største enkeltinvesteringen vi noen gang har gjort. Her skifter vi fra 50 til 132 kV på regionalnettet. Det skyldes Lyse sitt behov for å forsterke det regionale nettet - Jærnettet. I tillegg skal transformatorstasjonen ta imot en ny linje fra Bjerkreim, forteller Birger Høyland.

21. januar 2020