None

Her er den nye konsernsjefen i Gudbrandsdal Energi

av Redaksjonen
25. september 2019
Per Oluf Solbraa (57) har gått på som ny konsernsjef i Gudbrandsdal Energi Holding AS. - Konsernet har gjort betydelige investeringer de siste årene innen strømsalg, produksjon og nett og disse virksomhetene skal ivaretas og videreutvikles, sier han til Distriktsenergi.no

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

- Det blir en spennende oppgave å lede en så viktig bedrift framover – vi er inne i betydelige omstillinger i flere av selskapene våre og det er nok av utfordringer å ta tak i framover, sier Solbraa.

- Hva blir de viktigste strategiske satsningsområdene fremover? 

Nett trenger mest fokus fremover

- Konsernet har gjort betydelige investeringer de siste årene innen strømsalg, produksjon og nett. Disse virksomhetene skal ivaretas og videreutvikles. Vi etablerte konsernet i 2015 for å videreutvikle de tre virksomhetsområdene, ikke primært fordi vi så at det ville komme et myndighetskrav om selskapsmessig skille, men for å gi oss økt handlingsrom og fokus, sier Solbraa.

- Nett er det området som nå trenger mest fokus. Det skyldes ikke minst at vi har to store nettselskaper sør for oss – Eidsiva Nett og Hafslund Nett – som slår seg sammen. Når disse gigantene går sammen er det åpenbart at det kommer til å få konsekvenser for oss som nabo og hele nettbransjen for den saks skyld. Her må vi se litt inn i krystallkula og finne ut hvordan vi skal manøvrere oss i det nye landskapet. I tillegg kommer to sentrale forskrifter – kontrollforskriften og energilovforskriften – som er ute på høring nå. De kommer også til å påvirke nettvirksomheten vår. Det er derfor flere ting som trenger et ekstra fokus, forteller den nye konsernsjefen. 

-Hva konkret kommer dere til å fokusere på?

Lav nettleie og høy oppetid 

- Det er helt sentralt for oss at vi fortsatt skal ha en stabil og lav nettleie til våre kunder. Det setter kundene våre pris på. Vi ønsker at nettselskapet skal ha et enda større kundefokus enn før. Vi har klart å holde en stabil og lav nettleie over flere år og nå har vi landets laveste nettleie for husholdninger. Vi har også et høyt fokus på å bli enda bedre på  leveringssikkerhet. For her kommer vi også til å bli utfordret. Kundene har med rette store forventninger til at vi skal ha en oppetid på opp mot 100 prosent, sier han.  

Solbraa forteller at Gudbrandsdal Energi nett er i den heldige situasjon at de er i vekst. 

- De siste 10 årene har vi hatt en vekst på 25 prosent, og det er det dobbelte av det de store nettselskapene sør for oss kan vise til. Dette kommer i hovedsak fra den omfattende hyttebyggingen på Hafjell, Kvitfjell og Gålå. Det er viktig at vi klarer å levere på forventingene til utbyggerne og til kommunene i hytteområdene som ser på dette som viktig del av næringsutviklingen, forteller Solbraa. 

Et annet område som nettselskapet driver med er bredbånd og fiber. - Vi har investert svært mye penger i fiberinfrastruktur, der vi har et samarbeid med Eidsiva Bredbånd, og leier ut fiberen til dem gjennom en langsiktig leieavtale. Dette er et område som vi har et stort fokus på. Vi bygger ut nettet fortløpende, men det er en utfordring å levere fiber til alle boligene som ligger utenfor sentrumsområdene oppover Gudbrandsdalen, forteller han.  

-Hva skjer på sluttbrukermarkedet for strøm?

-I 2016 gikk sluttbrukervirksomheten inn i Innlandskraft som vi eier sammen med Eidsiva 50:50. I sluttbrukermarkedet er det en knallhard daglig konkurranse om strømkundene og her må vi bli enda bedre til å posisjonere oss. Vi har i mange år tilbudt strøm til hele Norges befolkning – lenge før vi etablerte Innlandskraft. Vi har valgt å bruke den sterke merkevaren Gudbrandsdal Energi i sluttbrukerselskapet i den daglige kommunikasjonen mot kundene. Den videre utviklingen og strategien legges hos styret i Innlandskraft. Vi i konsernledelsen blir selvsagt involvert som storeiere og dette er et viktig satsningsområde for oss fremover, sier han. 

To vindmølleparker

- Hva skjer innen strømproduksjonen 

- Sammen med Eidsiva Energi bygger Gudbrandsdal Energi ut vindkraftverk. Vi eier 20 prosent i de to vindkraftselskapene Raskiftet Vindkraftverk og Kjølberget Vindkraftverk. Det har vært en langsiktig strategi å øke vår egenproduserte kraft. Innenfor vannkraft er vi en liten aktør med tre små vannkraftverk, så var det vind som pekte seg ut, forteller Solbraa.

Raskiftet Vindkraftverk er allerede i full produksjon og den nye konsernsjefen er svært fornøyd med å ha fått med seg Stadtwerke München på eiersiden. - Dette er Tysklands sjette største energiselskap og heleid av München by og er en solid og langsiktig industriell aktør med erfaring fra utbygging og drift av vindkraftverk, sier han. 

Raskiftet Vindkraftverk er eid av Eidsiva (20%), Gudbrandsdal Energi (20%) og Stadtwerke München (60%). Raskiftet vindkraftverk vil gi om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Totalt er det investert om lag 1,5 milliarder kroner i prosjektet. Nå bygger Gudbrandsdal Energi ut ytterligere et vindkraftprosjekt som heter Kjølberget vindkraftverk. 

Restaurerer husa på hjemgården 

-Hva driver du med fritida?

-Jeg bor på et gårdsbruk, men driver ikke jorda selv. Gården har mange gamle hus og hobbyen min er å pusse opp og rehabilitere bygningsmassen på gården. Det gir mye bra trening og god avveksling fra en stressende jobb, forteller Per Oluf Solbraa. 

Per Oluf Solbraa er 57 år, og har tidligere erfaring fra offentlig forvaltning og privat næringsliv. Han er utdannet økonom ved NLH (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). De siste 7 årene har Solbraa vært ansatt som viseadministrerende direktør i konsernet Gudbrandsdal Energi, og for kort tid siden gikk han på som konsernsjef. 

 

 

25. september 2019