Distriktsenergi-TV
Nettleie

Senterpartiet vil ha en rettferdig og effektiv nettleiemodell

-Senterpartiet forventer at regjeringen kommer til Stortinget med en ny nettleiemodell som er mer rettferdig uavhengig av om man bor i Sogn og Fjordane, Oslo, Finnmark eller Østfold. Og vi forventer også at den stimulerer til fortsatt effektivitet i nettselskapene.

Dette er den konkrete bestillingen fra Senterpartiets Ole André Myhrvold. Han sitter Stortingets Miljø- og energikomite og har vært en pådriver for likere nettleie i lang tid. Han er klar på at det også er viktig at nettselskapenes eiere og kundene setter krav til effektiv nettdrift. 

-Ole André Myhrvold, Senterpartiet har jo lenge jobbet for likere nettleie i godt tospann med Kristelig Folkeparti. Nå ser det ut til at det arbeidet krones med hell, og at det er et stemningsskifte på gang i debatten?

Utjevning og effektivitet

-Ja, jeg opplever at det er en konstruktiv dialog, også fra de partiene som tidligere har vært imot likere nettleie. Så jeg har tro på at når NVE kommer med sin utredning i begynnelsen av oktober, og Olje- og energiministeren kommer med sin anbefaling, så vil det være en anbefaling som går for en likere og mer rettferdig nettleie her i landet. Og forhåpentligvis lander vi da på en modell som er mer varig enn en bevilgning over statsbudsjettet som vi har vært vitne til de siste 10 årene, sier Myhrvold. 

Les også: Mener at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak: SP vil samle opposisjonen om et nytt nettariffvedtak

-Hva er det dere i Senterpartiet forventer skal være utjevningen i den nye modellen?

-Vi forventer at den både skal ivareta en utjevning over landet, slik at det skal bli mer rettferdighet i hvordan man utregner nettleia, uavhengig av om man bor i Sogn og Fjordane, Oslo, Finnmark eller Østfold. Vi forventer også at den ivaretar et effektivtetsprinsipp slik at man stimulerer til fortsatt effektivitet i nettselskapene. Men det er ikke bare nettleia som vil stimulere til mer effektivitet, det vil også krevende eiere og kundene gjøre sitt til, understreker han.  

Fusjoner på riktig grunnlag

-Det har jo vært nærmest en bølge av fusjoner, og den eksisterende nettleiemodellen har jo stimulert til dette. Hva tror du en ny utjevnende nettleiemodell vil medføre?

Jeg tror den gamle modellen har stimulert til fusjoner på feil grunnlag fordi det kun har handlet om nettleie og ikke noe annet. Det har ikke handlet om beredskap, det har ikke handlet om lokal verdiskapning. Med en rettferdig og effektiv nettleiemodell vil slike sentrale verdier bli viktigere slik at slik at de fusjonene som kommer gjøres på et mer riktig grunnlag, sier Myhrvold. 

Han er kritisk til fusjonen i vinter mellom NTE og TrønderEnergi, som medførte at NTE-kundene stikk i strid med forventningene ikke fikk lavere nettleie fordi det var «politisk umulig» for det sammenslåtte selskapet å øke nettleien til de 185 000 Trønderenergi-kundene med noen øre for at NTE-kundene skulle få lavere nettleie. Det kom også fram at det heller ikke var store synergier ved å slå de to selskapene sammen. 

-Jeg tror at med en nettleiemodell som vi i Senterpartiet ønsker vil det være en mer balansert tilnærming fra selskapene som vil fusjonere. Slik det er nå ser vi at blant annet i Trøndelag at man fusjonerte to selskaper, men måtte opprette to datterselskaper fordi at man ikke ble enige om nettariffene. Det tror jeg vi vil legge litt dødt men en ny nettmodell, og så vil man få en bedre og enklere tilnærming til disse debattene for de er vanskelige å håndtere, sier Myhrvold.  

28. august 2019