Gode rådgivere, ikke bare gode advokater

Foto: Hege Mortensen
Advokatfirmaet Svensson Nøkleby har bistått flere av Distriktsenergis medlemmer og forfattet artikler på Distrikstenergi.no. Nå velger firmaet å bli med i Distriktsenergis partnerordning.

Hege Mortensen er advokat og partner i Svensson Nøkleby. Hun forteller at firmaet har lært mye om energibransjen etter å ha samarbeidet med Distriktsenergi gjennom flere år. 

– Gjennom vårt samarbeid med mange av Distriktenergis medlemsbedrifter, har vi god kjennskap til bransjen og de små og store problemstillingene som særlig nettselskapene møter i sin monopolvirksomhet. De avveiningene som ligger i ønsket mellom å løse en enkeltsak og hensynet til likebehandling er en kjent problemstilling for oss. Vårt mål som firma er å være den gode samarbeidspartneren for private og offentlige virksomheter – vi er opptatt av å være gode rådgivere, ikke bare advokater som løser konflikter. 

En viktig stemme

Mortensen opplever at samarbeidet mellom Svensson Nøkleby og Distriktsenergi er fruktbart for begge parter.

– Nå har vi jo samarbeidet gjennom mange år, og jeg opplever absolutt at Distriktsenergi er en viktig stemme i den offentlige debatten. Organisasjonen har mange og spennende medlemsbedrifter, noe som skaper en fin møteplass for de nettselskapene vi jobber for og de selskapene vi ønsker å jobbe mer med. Med partnerskapet får vi god kontakt med bransjen, det er lav terskel for kontakt og lett å dele informasjon med hverandre. 

Ønsker å bidra tidlig i prosessen

For Mortensen og de andre i Svensson Nøkleby er samarbeidet med Distriktsenergi givende på flere måter. 

– Det å ha tett kontakt med andre aktører i bransjen gir økt forståelse og innsikt, presiserer Mortensen. Det er verdifullt for oss. Vårt ønske er å bidra med juridisk bistand som er verdiskapende for medlemmene. Ofte ser vi at aktørene henvender seg til oss etter at de har stridd for lenge med en sak selv. Gjennom partnerskapet håper vi å gjøre det lettere for medlemsbedriftene å ta kontakt med oss tidligere i prosessene, enten det gjelder regulatoriske spørsmål, tvister med kunder eller strategisk rådgivning knyttet til implementeringen av nye krav. Vår erfaring er at dersom vi får være med å bidra tidlig i slike prosesser, blir rådgivningen både bedre og langt mer kostnadseffektiv. 


Er du nysgjerrig på vår partnerordning? Ta kontakt med knut.lockert@distriktsenergi.no

Som partner vil du:

  • Være prioritert som utstiller på årskonferansen 
  • Få en presentasjon av bedriften på distriktsenergi.no
  • Få en mulighet til å publisere relevante saker på våre sosiale plattformer og på Distriktsenergi.no 
  • Få en mulighet for å gjennomføre fagwebinarer mot våre medlemmer 
  • I tillegg vil ansatte i Distriktsenergi tilstrebe å stille opp på begivenheter arrangert av en Partner