None
Nett

Likere nettleie: Pöyry imøtegår Energi Norge

av Redaksjonen
18. juni 2019
-Regjeringen og Stortinget har lovet velgerne og bedriftene likere nettleie. Vi mener at Effektivitetsmodellen er en svært god løsning. Kritikken fra Energi Norge treffer ikke mål, sier rådgiver Patrick Narbel i Pöyry Management Consulting.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Distriktsenergi har i samarbeid med Pöyry Management Consulting landet på Effektivitetsmodellen for å utjevne nettleien. Effektivitetsmodellen har blitt godt mottatt av NVE og Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. 

Les også: Olje- og energiministeren om effektivitetsmodellen til Distriktsenergi: - Jeg vil lage et rettferdig system

Men Energi Norge går imot innføringen effektivitetsmodellen. Nå blir de imøtegått av energiekspertene i Pöyry. 

Du kan lese svaret som Pöyry gir Energi Norge her.  

Effektivitet blir viktigere 

– Dagens tariffmodell slår svært uheldig ut for nettkundene i distriktene. I dag er det et spenn mellom høyest og lavest nettleie fra 21,5 øre/kWh til 64,6 øre/kWh. Et spenn der antall kunder å dele kostnadene på, samt geografiske og topografiske forhold er mest avgjørende. I Effektivitetsmodellen, der tariffen i hovedsak fastsettes ut i fra hvor effektivt et selskap er, vil spennet være mellom 23,8 øre/kWh og 37,3 øre/kWh, forteller Narbel (2017-tall).

-Modellen er et godt svar på myndighetenes ønske om å opprettholde og forsterke nettselskapenes insentiver til å drive kostnadseffektivt. Modellen gir også myndighetene mulighet til å gi prissignaler via effekttariffer, sier han. 

Med Effektivitetsmodellen vil et nettselskap med 100 % i effektivitet ha en gjennomsnittlig nettleie for husholdninger, fritidsboliger og små næringskunder, mens et mer effektivt selskap vil ha lavere nettleie fremgår det av Pöyry-rapporten. 

-Etter vårt syn vil Effektivitetsmodellen synliggjøre forskjeller i effektivitet i større grad enn i dag.  Det er godt dokumentert at det finnes lite effektive nettselskaper med lav nettleie, og effektive nettselskaper med høy nettleie. Selv om forholdet mellom effektivitet og nettleie er positivt, er det forholdsvis svakt i dag. Å skifte fra dagens modell med et svakt forhold mellom effektivitet og nettleie, til en modell der forholdet er tilnærmet 1:1 vil selvsagt påvirke bransjen til å bli mer effektiv, sier Narbel.

Som forventet 

-Vi forventer diskusjon om modellen, og vi vet at enkelte ikke vil ha nettutjevning uansett. Større selskaper på handletokt, som BKK, vil ikke ha Effektivitetsmodellen. Nå vil det vil ikke lenger være et gyldig argument å påstå at likere nettleie ikke fremmer effektivitet. Denne modellen gir en sammenheng mellom effektivitet og nettleien som dagen tariffer ikke er i nærheten av. Bare det bør gjøre myndighetene svært interessert i modellen, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert. 

Detaljer om hvordan Effektivitetsmodellen er bygd opp kan du lese i Pöyry-rapporten.

Dette er effektivitetsmodellen

I all sin enkelhet innebærer «effektivitetsmodellen» følgende:

  • Et selskap som er 100 % effektivt får gjennomsnittsleie i Norge. Ett selskap som er mer effektivt enn 100 % får lavere nettleie enn gjennomsnittet og et selskap som er mindre effektivt enn 100 % får høyere leie.
  • Det fordrer at selskapene må ha fokus på effektivitet. I dag er det begrenset sammenheng med hvor effektive selskapene er og størrelsen på nettleien. Effektivitetsmodellen øker denne sammenhengen
  • Modellen innebærer at alle nettselskapene i Norge kan oppnå gjennomsnittstariffen gitt at selskapet er effektivt nok.
  • Modellen fremmer de riktige fusjonene, om man vil fusjonere, da det er utsikter til sparte kostnader som er styrende for fusjonsavtalene og ikke et resultat av at en fusjon gir lavere nettleie for ett av selskapene uten sammenheng med kostnadsbesparelser.
  • Det er inntektsrammen og kostnader ved overliggende nett som danner grunnlaget for gjennomsnittsleien. Tidsetterslep, FoU, eiendomsskatt og KILE er selskapsspesifikke kostnader og skal fortsatt være det.  Eventuelle avgiftsordninger som for eksempel elavgift i Norge er et stortingsanliggende og vil ikke være en del av denne modellen.
18. juni 2019