Distriktsenergi-TV
Konsernsjefen Tom Nysted i Agder Energi er kritisk til tradisjonelle fusjoner i energibransjen. Han råder eierne av distriktsverkene til heller å finne teknologipartnere og å få på plass eierskap med teknologibedrifter.    

Avtroppende konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi: -Innovasjoner er viktigere enn fusjoner

Etter at fusjonen mellom Agder Energi og Skagerak Energi falt i fisk i mars i fjor mener konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi at det kanskje var like greit. -Det å fusjonere to halvgode regionale selskaper er kanskje ikke den beste formelen for å møte fremtiden. Det sier Tom Nysted til distriktsenergi.no.

-Det at fusjonen ikke førte fram var skuffende der og da, men det gjorde at vi økte fokuset på innovasjon og teknologiutvikling. Til eierne av de små og mellomstore energiverkene gir Nysted dette rådet: - Ikke fusjoner bare for å fusjonere, søk heller etter partnere man kan dele kunnskap med og som utfyller det man selv representerer. 

Han summerer opp rådene til fornybarbransjen slik: - For å henge med i utviklingen må energiselskapene bli teknologiselskaper.

Fusjon er vanskeligere enn kommunesammenslåinger

-Fusjoner og konsolideringer har blitt et mantra i bransjen, og vi ser nå at NVE også ivrer for dette. Du har jo selv vært en ivrig talsmann for og jobbet for konsolidering og fusjoner. Men nå har du endret synet på dette. Hvorfor det? 

-Som du vet prøvde vi å fusjonere Skagerak Energi og Agder Energi. Det viste seg å være vanskeligere enn å fusjonere kommuner, sier Nysted og legger ikke skjul på at det var kommunene i de to selskapene som satte foten ned for fusjonen. 

Det var Statkraft som er største aksjonær i begge selskapene, som tok initiativ til fusjonssamtalene. Statkraft mente at en fusjon mellom Agder Energi og Skagerak Energi kunne være fornuftig for å skape et stort vertikalintegrert konsern med både produksjon og distribusjon av strøm. 

Et fusjonert kraftkonsern ville blitt Norges nest største vannkraftprodusent og netteier med en gjennomsnittlig årlig produksjon på 13,8 milliarder kilowatt-timer, 400.000 nettkunder, over 2000 ansatte og en samlet omsetning på cirka 11 milliarder kroner.     

Både administrasjonen i Skagerak Energi og i Agder Energi ivret for sammenslåingen. Men kommunene sa altså nei. I Skagerak Energi eier Statkraft 66,6 prosent av aksjene. De øvrige eies av kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. 30 kommuner på Sørlandet eier til sammen 54,5 prosent av aksjene i Agder Energi, mens Statkraft eier 44,5 prosent. 

Fusjon er ikke den beste formelen for å møte fremtiden

-Når det er sagt så har vi holdt på i ti år med å få til denne fusjonen, så ingen skal ta oss på at vi ikke har vært tålmodige. Jeg har vært en ivrig forkjemper av konsolidering av denne bransjen. Men det går for sakte. Når det nå ikke ble noe av fusjonen mellom Skagerak Energi og Agder Energi så tror jeg vi har sett at vi tenker for lite ut av boksen, og kanskje tenker vi for tradisjonelt. Det å fusjonere to halvgode regionale selskaper er kanskje ikke den beste formelen for å møte det som kommer, sier Nysted. 

Han mener bransjen ikke bare er inne i et grønt skifte, men også er på full fart inn i et digitalt skifte. 

-Derfor tenker vi nå i mye større grad på å finne partnere og å få på plass eierskap med teknologibedrifter inn i en tradisjonell energibransje, sier han. 

Ikke fusjoner for å fusjonere

-Det er mange kommuner som sitter på gjerdet og tenker at man kanskje må fusjonere med nabokommunenes energiselskaper. Er det et råd du vil gi til disse kommunene? Eller vil du fraråde fusjoner på bakgrunn av de erfaringene du selv har?

-Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale å fusjonere. Mitt råd er å ikke gjøre som alle andre. I utgangspunktet vil jeg gi det rådet at det er mye viktigere å være åpne, og dele den kunnskapen man har og sørge for at man finner partnere eller konsoliderer seg med andre selskaper som har mye av den samme filosofien som en selv, slik at det blir et godt team og et godt selskap. Så rådet er å ikke nødvendigvis fusjonere for å fusjonere. Dette rådet gjelder særlig for de relativt små selskapene. Det kan godt hende man kommer mye bedre ut av det ved å dele kunnskap med et selskap som er komplementært til seg selv, sier Nystedt. 

Engene transformatorstasjon ble verdensberømt

Agder Energi har satset mye på å utvikle egen teknologi. Nysted forteller at det ikke hadde vært mulig uten et tett samarbeide med Microsoft. 

-Du tror altså mer på en forening mellom energi og teknologi enn en ren fusjon. Dere investerer tungt i ny teknologi som kan bidra til et mer effektivt strømnett. Dere eier blant annet Enfo Energy og NODES. 

Vi er tungt involvert i en rekke innovative selskaper og prosjekter i det digitale skiftet vi nå er midt inne i. Vi har blant annet satset betydelig i Tyskland og etablerer en digital kraftbørs sammen med Nord Pool. Vi er blitt et energi- og teknologiselskap, mener Nysted.

- Forretningsideen til NODES og Enfo Energy startet faktisk med at vi hadde problemer på Engene Transformatorstasjon. Transformatorstasjonen som dekker 5000 husstander og flere bedrifter, ble stadig overbelastet og skapte hodebry for Agder Energi Nett. En utskiftning til en kostnad på 50 millioner kroner var eneste alternativ. Hvis ikke det fantes en annen løsning. 

- Dagens strømnett er ikke bygd for å kunne levere den store effekten på kort tid som kreves ved for eksempel elbillading. På Engene hadde vi en konkret utfordring der vi ønsket å utfordre et etablert tankesett, og så har det gått slag i slag siden da, forteller Tom Nysted.

Et møte mellom Agder Energi og Microsoft sent i 2015 ble starten på innovasjonsprosjektet som internt fikk navnet "Pilot fleksibilitet". Med Microsoft sin it-kunnskap og Agder Energi sin bransjekunnskap begynte samarbeidet med å finne nye, innovative løsninger for å bruke strømnettet på en smartere måte. Engene transformatorstasjon var det perfektet testobjekt for å prøve ut ny skybasert teknologi. Du kan lese mer om NODES her 

Blitt en internasjonal spiller 

Med ny teknologi er det mulig å koble sammen enheter på alle nivåer i kraftsystemet. En digital plattform, basert på skyteknologi, kan med hjelp av avanserte analyser og maskinlæring utnyttefleksibiliteten som finnes i nettet. -Vi har demonstrert at vi klarer å balansere tilbud og etterspørsel i sanntid. Vi gjør kraftsystemet og kraftmarkedene smartere, fleksible og tilpasningsdyktige. Vi utvikler forretningsmodeller som vil snu opp ned på dagens kraftsystem. Dette dro oss opp på et nasjonalt nivå og senere et internasjonalt nivå, sier Nysted. 

 Siden Tom Nysted tok over som konsernsjef har de 30 Agder-kommunene som eier vel 54 prosent av Agder Energi fått ut over fem milliarder kroner i utbytte. Minoritetseier Statkraft har fått nesten like mye. Og Nysted anslår at Agder Energi i dag har en verdi på rundt 30 milliarder kroner – en dobling siden Statkraft kjøpte seg inn i selskapet i 2002.

 

11. mars 2019