None
Nett

Nettleieprisene: De små nettselskapene er billigst

av Redaksjonen
13. februar 2019
De små nettselskapene har de laveste nettleieprisene og erobrer de første fire plassene på listen over Norges billigste nettselskaper. Blant de 10 nettselskapene med lavest nettleie er hele syv små nettselskaper. Norgesmesteren er Gudbrandsdal Energi Nett der kundene betaler 21,30 øre i nettleie per kWh.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Nylig la Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) frem ferske tall over selskapenes innrapporterte nettleiepriser. Her har direktoratet foretatt en omregning for at nettleiene i de ulike selskapene skal kunne sammenlignes. Prisene er gjort ut ifra forutsetninger basert på gjennomsnittskunders forbruk.

Tallenes tale er klar; de små nettselskapene gjør rent bord i NM i nettleiepriser.  De fire første plassene går til små nettselskaper og blant de 10 første plassene er det hele 7 små nettselskaper.

Fusjoner gir nødvendigvis ikke lavere nettleie

-Både NVE og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) har sagt at stordriftsfordeler kan gi strømkunder billigere nettleie dersom flere nettselskap slår seg sammen. Men fakta viser nå at det faktisk er de små som er billigst sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi. 

Lockert sier at det heller ikke nødvendigvis er slik at kundene får lavere nettleie når nettselskap slår seg sammen. 

-Da NTE og TrønderEnergi nylig fusjonerte nettvirksomhetene i et felles selskap ble de over natten Norges nest største nettselskap med over 250 000 nettkunder. Men dette har ikke gitt de 85 000 NTE-kundene lavere nettleie. Nettleien hos NTE for en vanlig husholdning som bruker 20 000 kWh per år er 13 188 kroner årlig, mens en tilsvarende kunde hos TrønderEnergi betaler 10 770 kroner. Prisforskjellen er altså på hele 22,5 prosent, forteller Lockert. Han mener at politikere og samfunnsøkonomer lett overdriver effektiviseringsgevinstene ved en sammenslåing. 

-Halvparten av landets nettselskaper står for 8% av kapitalen. Det betyr at om man fjerner 50 nettselskaper er det begrenset hva man kan spare gjennom effektivisering. Nettet disse 50 selskapene har ansvaret for kan man ikke rulle ned å sette på et lager, så sant det fortsatt er kunder tilknyttet dette. Nettleien vil være omtrent det samme etter at disse selskapene forsvinner. Dette vet vi. Dette vet NVE. Vi tror statsråden vet det også, sier Lockert. 

Utjevning av nettleien er et mål for Stortinget. Gjennom fusjoner kan man få utjevning enkelte steder i Norge, mens de store forskjellene mellom regionene vil bestå.  Derfor skal regjeringen etter regjeringsplattformen se på alternative tiltak for å utjevne nettleien.

-Det arbeidet er spennende og vi ser fram til resultatet av dette. I Distriktsenergi ønsker vi oss en utjevning som treffer alle nettkundene og hele Norge, sier Lockert. 

Dyrt å levere strøm i distriktene - Krever lik nettleie i hele landet

-Alle landets nettkunder er knyttet til et sammenhengende kraftnett.  Det er adressen til strømkundene som er avgjørende for hvor mye som betales i nettleie. Særlig områder med mye nett og få kunder har i dag en høy nettleie, sammenlignet med resten av Norge. Slik trenger det ikke å være. Distriktsenergi vil foreslå måter å utjevne nettleien på som er rettferdig og samtidig fremmer selskapenes effektivitet.  Her vil vi spille inn til regjeringen hvordan nettleien kan utjevnes i tråd med regjeringsplattformens formulering om at det skal settes i verk tiltak for å utjevne nettleien. Vi forventer at regjeringen leverer på dette punktet og vi skal gi dem løsningen sier Lockert. 

 

13. februar 2019