None
Ringerikskraft flytter inn i plussbygg: Med sine åtte etasjer og 30 meters høyde har HM33 blitt et signalbygg i regionen. På solrike dager er bygget en nettleverandør av strøm.    
Medlemmer

Ringerikskraft flytter inn i plussbygg

av Redaksjonen
12. september 2018
Olje - og energiminster Kjell-Børge Freiberg åpnet i dag Ringerikskrafts nye hovedkvarter. - Her skal 150 ansatte ha sitt daglige arbeide, og på solrike dager er bygget en nettoleverandør av strøm, fortalte konsernsjef Ole Sunnset.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Ringerikskraft vekker begeistring hos statsråden. Han beskriver Ringerikskraft som en av bransjens mest innovative og endringsvillige selskaper som ser utfordringer som en mulighet. 

Nytenkning og endringsvilje

– Ringerikskraft er effektive og innovative. De var blant annet først ute i Norge med smarte strømmålere. Jeg har merket meg at Ringerikskraft setter ned nettleien. Nytenking og endringsvilje er avgjørende hos nettselskapene, og Ringerikskraft er et selskap for framtiden, fortalte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i sitt innlegg under åpningen.

Passivbygg leverer strøm

Konsernsjef Ole Sunnset er glad for at de to årene som Ringerikskraft har tilbrakt i en brakkerigg endelig er over og byttet ut med Ringeriksregionens mest moderne kontorbygg. 

- Med sine åtte etasjer og 30 meters høyde har HM33 blitt et signalbygg i regionen. Vi ønsket oss et energieffektivt kontorbygg med passivhusstandard. Bygget passer godt til Ringerikskrafts miljøprofil, blant annet er det installert solcellepaneler som skal dekke deler av byggets energiforbruk, sier Ole Sunnset.

NoneRingerikskrafts nye hovedkvarter ble offisielt åpnet av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Her er statsråden sammen med konsernsjef Ole Sunnset og styreleder Per Roskifte.    

Sprek 106-åring

Ringerikskraft har 106 år bak seg som selskap. - Distriktsenergi gratulerer Ringerikskraft og ønsker lykke til med 106 nye år i et fremtidsrettet og miljørettet plusshus, sier Knut Lockert som er daglig leder i Distriktsenergi. 

HM33 har et areal på 4.400 kvadratmeter. I tillegg kommer en parkeringskjeller på 2.200 kvadratmeter og et drifts- og lagerbygg for Ringerikskraft, som ligger i direkte tilknytning til kontorbygget. Hele prosjektet har et areal på cirka 9.000 kvadratmeter.

Dette er Ringerikskraft

Ringerikskraft er et energikonsern med over 300 ansatte i sine 19 hel- og deleide selskap. Konsernet har hovedkontor på Hønefoss i Ringerike kommune, og hovedmarkedsområde på Østlandet, men med nasjonale og internasjonale satsinger innenfor marked- og entreprenørvirksomhet. Konsernets virksomhetsområder er produksjon av strøm, strømnett og infrastruktur, entreprenørvirksomhet, salg av strøm og smarthusteknologi, nærvarmeanlegg og varmepumper. Ringerikskraft nett har som oppgave å drifte, vedlikeholde og oppgradere strømnettet i Ringerike og Hole kommuner. Over 3400 km lav- og høyspentnett ser til at strømmen blir levert til nærmere 22 000 kunder.

12. september 2018