None
Foto: istockphoto    
Nyheter

Ulovlige salgstriks fra Hafslund

av Redaksjonen
05. juli 2018
Telefonselgere fra Hafslund Strøm prøver å kapre kunder fra Rauma Energi ved å feilaktig fortelle at selskapene samarbeider. – Dette er villedende markedsføring og et brudd på markedsføringsloven. Vi vurderer nå å ta kontakt med Hafslund for å få stoppet dette, sier juridisk direktør i Forbrukertilsynet Frode Elton Haug til distriktsenergi.no.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Rauma energi har i de siste dagene blitt kontaktet av fire kunder som forteller at telefonselgere fra Hafslund Strøm prøver å få dem som kunde ved å vise til et samarbeid med Rauma Energi. 

Lurer strømkundene

Stein Olav Edøy er en av de som har blitt oppringt av Hafslund Strøm. - Selgeren fortalte at de hadde inngått et samarbeide med Rauma Energi slik at jeg kunne få én faktura med både strøm og nettleie og at de ville gi meg markedets laveste strømpris. Jeg reagerte på dette siden jeg i dag får to fakturaer. Jeg tok derfor kontakt med Lars Smisethjell i Rauma Energi som fortalte meg at det ikke var noe samarbeid. 

-Hva tenker du om slike salgsmetoder?

-Jeg synes dette er å lure oss kunder og at det er juks og nærmest småkriminelt.  Det er lett å bite på slike salgstriks. Selgeren har ringt meg flere ganger etterpå og bedt meg om å svare bekreftende på salgs-SMSen.  Det kommer jeg ikke til å gjøre sier Edøy. 

De store er verstingene 

Det er ikke lenge siden distriktsenergi.no skrev at Hafslund Strøm brøt markedsføringsloven ved å fortelle til Sognekraft sine kunder at de ringte på vegne av Sognekraft. 

-Hvor stort er problemet med villende markedsføring?

-Det er særlig de store markedsaktørene som bryter markedsføringsloven. De bruker store ressurser på dørsalg og telefonsalg. De leier ofte inn eksterne selskaper til å gjøre salgsjobben. Disse selskapene og selgerne lønnes i stor grad på provisjon og det ligger store incentiver til å få til et salg. Da kan det være fristende å gå over streken og bevisst villede potensielle kunder. Vi har blant annet fått flere klager på NorgesEnergi og Fjordkraft, sier juridisk direktør i Forbrukertilsynet Frode Elton Haug. 

Endre selgernes samtalemal

Hva vil dere gjøre i denne konkrete saken med Rauma Energi?

-Vi vurderer nå om vi skal ta kontakt med Hafslund Strøm for å få dem til å gi oss selgernes samtalemaler der vi kan gå inn å vurdere om disse er i henhold til markedsføringsloven. I svært graverende tilfeller kan vi gi bøter, men vi opplever at bruddene går ned når vi ber om samtalemalene og starter en dialog med selskapene, forteller Elton. Han forteller at Fjordkraft nå har skrevet i sine samtalemaler at selgerne ikke skal bruke formuleringer om at de samarbeider med lokale energiselskap. Det har medført at antall brudd på markedsføringsloven går ned. – Dette tiltaket synes vi er positivt sier Elton. 

Han sier det er bra at bransjeorganisasjoner som Distriktsenergi setter fokus på villedende markedsføring og tar dette opp med Forbrukertilsynet. – Denne formen for markedsføring svekker jo tilliten til hele bransjen og det er bra at dette kommer frem i lyset, sier Elton.

Fått svar fra Hafslund 

Distriktsenergi har tatt opp denne saken med Hafslund Strøm og stilt følgende spørsmål: 

  • Hvorfor greier ikke Hafslund å rydde opp i ulovlige måter å selge på?
  • Hva har dere gjort for å rydde opp i ulovlige salgsmetoder?
  • Hva vil dere gjøre for å unngå flere slike saker?

Det er kommunikasjonssjef Julie Haehre som svarer på vegne av Hafslund Strøm. 

-Vi har strenge krav til hva selgere sier i salgssamtaler fra Hafslund Strøm, vi gjennomfører daglig flere stikkprøver på hva som blir sagt og har nulltoleranse dersom selger bruker ord som samarbeid, eller snakker om gjennomfakturering med nettselskap hvor en slik avtale ikke foreligger. Det gjennomføres årlig over 2 millioner salgssamtaler fra Hafslund Strøm, og kunnskapsnivået rundt strømavtaler varierer ute hos kunden som i enkelte tilfeller fører til misforståelser. Vi vil aldri kunne garantere at det ikke oppstår misforståelser i mellommenneskelig kommunikasjon, selv om vi etterstreber dette og utvikler kontinuerlig rutiner for å eliminere slike feil. Vi opplever selv at våre kunder tar kontakt med oss etter henvendelser fra konkurrerende strømleverandører, med misforståelser rundt gjennomfakturering eller forskjell på kraftleverandør og nettselskap. Vi ønsker derfor naturlig nok å bidra til at salgskommunikasjon rundt dette er så ryddig som mulig, sier Haehre 

-Dersom Rauma Energi eller kundene tar kontakt med oss direkte og forteller hvilket tidspunkt de har blitt oppringt eller hvilket telefonnummer de har blitt oppringt på, vil vi kunne gå inn å rydde opp i de enkelte tilfellene, sier Haehre. 

Konkurrerer gjerne på pris 

– Vi konkurrerer gjerne på pris, men da må vi konkurrere etter de samme spillereglene, sier  markedssjef Lars Smisethjell i Rauma Energi. Han frykter at dette kan være toppen av isfjellet og at det kan være flere kunder som urettmessig har blitt forsøkt vervet av Hafslund. - Heldigvis har vi lojale og trofaste kunder som skjønner at vi ikke samarbeider med Hafslund.  Dette er heller ikke første gang vi opplever slike verveforsøk av Hafslund Strøm, sier Smisethjell. 

05. juli 2018