Distriktsenergi-TV
Styreleder i Distriktsenergi Halvard Fjeldvær    
Årskonferanse

Vi har fått til mye, og er klar for nye oppgaver

Årskonferansen 2018 viste at Distriktsenergi er en organisasjon som har fått til mye og har god selvtillit. Vi er klar for å ta fatt på nye oppgaver, sier styreleder Halvard Fjeldvær.

-Hva er det som konkret har gitt Distriktsenergi denne selvtilliten?

- Det skyldes ikke minst seieren vi kunne notere oss på det funksjonelle skillet. Stortingsvedtaket sender et sterkt og positivt signal til alle lokale nettselskaper. Stortinget viser at det har tro på oss, og vi skal vise at vi har en viktig rolle å spille i den norske energiforsyningen i årene fremover, sier styrelederen. 

– Hva er de viktigste sakene fremover?

– Den økte selvtilliten skal vi blant annet bruke i arbeidet med å få til lik nettleie i hele Norge. Under konferansen fikk vi gode signaler fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Else-May Botten at de støtter oss i arbeidet med lik nettleie. 

– Hvilke andre saker vil Distriktsenergi jobbe med fremover?

Inntektsrammereguleringen

– En annen viktig sak for våre medlemmer er inntektsrammereguleringen. Dette er en viktig sak for oss siden den handler om inntektsgrunnlaget vårt fremover. Dette er en sak som vi kommer til å gi stort fokus for å gi våre medlemmer best mulig rammevilkår.     

Nettreguleringsutvalget ledet av Sture Hellesvik vil spille en nøkkelrolle i dette arbeidet. 

NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft. Formålet med reguleringen er at nettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.

– Har distriktsenergiverkene styrket seg det siste året?

– Ja det mener jeg, men det vil være behov for en stor innsats og kamp fremover. Vi har selvtillit til å ta denne kampen sammen på en god måte. Distriktsenergi skal bidra til at vi opprettholder selvtilliten i framtida, sier Fjeldvær.  
 

04. juni 2018