None
AMS

Her er svarene på de vanligste spørsmålene som kundene har om AMS

av Redaksjonen
12. juni 2018
Blir du forvirret av alle påstandene om de nye strømmålerne? Her har vi samlet svar på de vanligste spørsmålene.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Innen årsskiftet skal alle landets 2,9 millioner strømmålere byttes ut med smarte målere som sender inn nøyaktig forbruk til nettselskapet. Nettselskapene melder at installasjonene er i rute.

1. Hvorfor innføres dette?

Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har bestemt at smarte målere skal innføres. Dette er et ledd i moderniseringen og digitaliseringen av strømnettet. Innføring av automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. Nye målere vil gjøre strømkundenes hverdag enklere, tryggere og smartere. Du slipper å lese av måleren og får en mer presis faktura. Målerne kan etter hvert varsle om strømbrudd og jordfeil hos den enkelte kunde, slik at feilen kan rettes raskere, også om du er bortreist. Målerne åpner også for smartere og mer økonomisk energibruk i hjemmet.

Informasjonen fra AMS-målerne vil gå automatisk via nettselskapet til kraftleverandøren. Du får også en mer nøyaktig avlesing av forbruket time for time – ikke bare én gang i måneden som mange har i dag. Det betyr at du vil kunne få en mer presis strømregning, basert på hva strømmen koster akkurat når du bruker den.

2. Får jeg lavere strømregning?

De nye målerne påvirker ikke selve strømprisen, men det blir mulig å betale det strømmen koster akkurat den timen du bruker den. Målerne betales over nettleien med noen hundrelapper ekstra i året. På sikt vil målerne bidra til lavere nettleie, ved at nettselskapene får bedre oversikt over bruken av strømnettet og kan redusere kostbare investeringer. 

Når informasjon om timesforbruk og timespriser på strøm kombineres med automatiske systemer for energistyring, blir det mulig å bruke strømmen mer effektivt. For eksempel kan du utsette lading av elbilen eller skru av varmekablene på badet noen timer, dersom strømprisen går over et visst nivå. Stadig flere elektriske apparater leveres med trådløs tilkobling til internett. Det betyr at de kan kommunisere med energisentralen i huset og bruke strøm på en smartere måte, uten at du trenger å løfte en finger og uten at det går ut over komforten eller sikkerheten din.

Automatiske strømmålere er et viktig ledd i utviklingen av et smartere og mer effektivt strømnett. På sikt kan samfunnsgevinstene bli betydelige, ikke minst gjennom sparte investeringer i kraftnettet, noe strømkundene ellers må betale for. I et større perspektiv betyr det også at mer fornybar energi kan frigjøres til å erstatte fossil energibruk på ulike områder i samfunnet. Det vil være bra for klimaet.

3. Blir det mindre fare for strømbrudd

Smartere strømbruk øker sikkerheten for den enkelte strømkunde, fordi jevnere belastning i nettet reduserer faren for overbelastning og strømbrudd. Skulle uhellet likevel være ute og strømmen forsvinne fra boligen din, vil de nye målerne varsle nettselskapet automatisk. Dermed kan feilen rettes raskere slik at du slipper frostskader eller ødelagt frysemat når du er på ferie.

4. Kan jeg levere strøm tilbake i nettet?

De nye strømmålerne vil også bidra til at såkalte plusskunder som selv produserer strøm, for eksempel gjennom solcellepaneler på taket, kan selge kraftoverskuddet sitt tilbake til nettet. Måleren følger med på hvor mye strøm som passerer både inn og ut av boligen.

5. Kan andre se når jeg bruker strøm?

Måleren registrerer bare hvor mye strøm du bruker i timen, ikke hva du bruker strømmen til. All informasjon sendes kryptert til nettselskapet, og behandles etter strenge personvernregler. Informasjonen brukes kun til å gi deg riktig strømregning og trygg strømleveranse.

Nettselskapet har ikke lov til å dele informasjonen med andre uten ditt samtykke. Informasjonen fra de nye målerne sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når. 

Nettselskapene har verken lov eller teknologi til å registrere forbruk på et slikt detaljnivå at det forteller hva strømmen brukes til.

Kunden kan selv velge å gi andre tjenesteleverandører tilgang til måledata, for eksempel for å styre energibruken i hjemmet på en smartere og mer økonomisk måte. Men heller ikke disse selskapene vil kunne hente ut informasjon fra måleren om hva strømmen brukes til.

6. Stråler de nye målerne?

Strålingen fra målerne er svært svak og kan sammenliknes med det som kommer fra en vanlig tv eller fjernkontroll. Maksimal sendeeffekt er én fjerdedel av det som er tillatt for mobiltelefoner. 

Kontrollmålinger viser at strålingen er under én tusendel av grenseverdien. Både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens strålevern er tydelige på at målerne ikke medfører noen helsefare.

7. Er det frivillig å bytte måler?

Nettselskapet eier måleren, bestemmer hva slags målere som skal brukes og har krav på tilgang til måleren. Svært mange målere må skiftes fordi de har nådd sin levealder. Da er det fornuftig å velge digital og trådløs teknologi.

Kilde: www.nymåler.no 

12. juni 2018