None
Foto: istockphoto    
AMS

Avgir de nye strømmålerne stråling?

av Redaksjonen
12. juni 2018
Alle strømkunder skal få smart strømmåler innen 1. januar 2019. Nettselskapene er ansvarlige for å installere de nye målerne. Men avgir disse målerne stråling?

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Med AMS og økt bruk av IKT vil nettselskapenes tilgang på hurtig, detaljert og relevant informasjon om tilstanden i nettet øke betydelig. Dette bidrar til at kostnadene til drift og vedlikehold av nettet reduseres, det bidrar til raskere feilretting og bedre leveringskvalitet, og det bidrar til at investeringer i nettet kan utsettes og i økt grad tilpasses nettkundenes faktiske etterspørsel og behov. Gradvis vil disse tiltakene komme nettkunden til gode.

Du som kunde vil få direkte og løpende tilgang på viktig informasjon om eget forbruk. Med denne informasjonen vil du i langt større grad kunne effektivisere strømforbruket ditt.

Smarte strømmålere gir ikke farlig stråling, skriver Statens strålevern på sine nettsider.

Det er nettselskapene som velger leverandør, og målerne bruker ulike teknologier. Vanligvis sendes signal via radionettverk, men data sendes også i enkelte tilfeller over mobilnett, fiber eller strømnett.

Felles for disse teknologiene er at strålingen er svak og ikke helsefarlig, forsikrer Statens strålevern. 
 

12. juni 2018