Distriktsenergi-TV
Styreleder Magne Berg i Uvdal Kraftforsyning.    
Årskonferanse

Uvdal Kraftforsyning er norgesmester i leveringspålitelighet

Styreleder Magne Berg i Uvdal Kraftforsyning mottok førsteprisen på Distriktsenergi sin årskonferanse til stor applaus.

- Denne prisen går til våre ansatte. De er en sammensveisa gjeng som gjør en fantastisk jobb med linjeettersyn og reparasjon i et krevende terreng i en fjellbygd i randsonen til Hardangervidda, sier Berg.

På de to neste plassene kommer Jæren Everk og Odda Energi. Uvdal Kraftforsyning gjorde det også godt i fjor da de kunne notere seg for en fjerdeplass i NM i leveringspålitelighet. – Det er imponerende hva Uvdal Kraftforsyning har fått til i en stor hyttekommune med krevende og vanskelig terreng, sier Knut Lockert.

Det har vært en systematisk jobbing over lang tid som har gjort at vi er best i Norge på leveringspålitelighet, sier Berg.

Kriteriene vi har brukt omfatter både planlagte og ikke planlagte avbrudd i strømleveringen, samt lengden på avbruddene. NVE har vært svært behjelpelige med å gi oss grunnlagsmaterialet med sin avbruddsstatistikk, og vi takker for utmerket og rask service, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert. 

31. mai 2018