Distriktsenergi-TV
Distriktsenergis styreleder Halvard Fjeldvær    
Distriktsenergi

Årsmeldingen: - Gjennomslag for viktige saker har gitt oss økt selvtillit

Stortinget vedtok at selskaper med færre en 30 000 kunder ikke skal ha krav til funksjonelt skille. -Dette er en viktig seier for Distrikts-Norge og strømkundene og har lenge vært en kampsak for oss, sier styreleder Halvard Fjeldvær.

Distriktsenergi har nå lagt frem årsmeldingen for 2017, og Fjeldvær oppsummerer de sentrale sakene. 

-Innføring av funksjonelt skille ville gitt mer byråkrati og kostnader for nettselskapene og for kundene. Når Stortinget sa tydelig nei til funksjonelt skille for selskaper med færre enn 30 000 kunder er det en avgjørelse som kommer kundene i distriktene og de lokale energiverkene til gode, sier styrelederen. 

Øker selvtilliten 

Han mener at stortingsvedtaket sender et sterkt og positivt signal til alle lokale nettselskaper.             
- Stortinget viser at det har tro på oss, og vi skal vise at vi har en viktig rolle å spille i den norske energiforsyningen i årene fremover, sier Fjeldvær. 

Han legger ikke skjul på at dette har gitt Distriktsenergi økt selvtillit som organisasjon og medlemmene har fått økt tro på at det nytter å jobbe sammen.
- De enkelte lokale energiverkene har ikke ressurser til å fronte våre saker opp mot NVE og myndighetene, og vi løser oppgavene best gjennom Distriktsenergi, sier Fjeldvær. 

Han mener at årsaken til at Distriktsenergi har fått godt gjennomslag er å finne i organisasjonen.         
-Vi har et veldig engasjert styre og fagutvalg som jobber godt for Distriktsenergi, og ikke minst har vi en administrasjon som står på hver dag, sier han.   

Det blir mer rettferdig nettleie

-En annen viktig sak som vi jobber med er lik nettleie for våre kunder. Det er nå flertall på Stortinget for lik eller likere nettleie, uavhengig av hvor man bor. Flertallet består av KrF, AP, SP, SV og MDG. Nå ligger saken på bordet til Olje- og energiminister Terje Søviknes, som skal komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018, sier Fjeldvær. 

Mest sannsynlig kommer Stortinget til å fatte vedtak i saken i høst eller våren 2019. Fjeldvær sier at regjeringen har fått et tydelig signal. Stortinget vil ha endringer. Oppgaven til regjeringen er å foreslå gode løsninger. - Vår ambisjon er å få på plass en rettferdig nettleie.  Om det blir innført et frimerkeprinsipp eller om det blir med en justering i områder med mye produksjon, gjenstår å se. I Distriktsenergi forbereder vi oss på en spennende diskusjon utover sommeren og høsten, sier han.

Gjennomfør samfunnsregnskap

Adapt Consulting har på oppdrag fra Distriktsenergi laget et samfunnsregnskap som synliggjør hva de lokale energiverkene skaper av verdi og ringvirkninger for lokalsamfunnet i form av omsetning og verdiskapning. - 90 lokale energiverk bidrar årlig med om lag 8 milliarder kroner til sine lokalsamfunn. I gjennomsnitt bidrar hvert distriktsenergiverk med 90 millioner kroner årlig til lokalsamfunnet, sier Fjeldvær. 

Definisjonen på et lokalt energiverk er her definert som de selskapene som har færre enn 30 000 kunder. En definisjon vi kjenner igjen fra debatten rundt det funksjonelle skillet. 

- Det å beregne et samfunnsregnskap er viktig for å synliggjøre verdien av energiverkene for lokalsamfunnet for å få oversikt over de store verdiene som skapes år etter år, slik at dette blir tatt med når det skal gjøres valg om strategien for selskapene. De lokale distriktsverkene skaper store verdier for sine lokalsamfunn.  Ta med samfunnsregnskapet inn i styrerommet som ett av flere vurderingskriterier, når strategien legges for det lokale energiverket, oppfordrer Fjeldvær.

28. mai 2018