None
Medlemmer

Lasse Nystuen blir ny nettsjef i Valdres Energiverk

av Redaksjonen
14. mai 2018
Etter en spennende prosess med flere gode kandidater har vi valgt å ansette Lasse Nystuen som ny nettsjef i Valdres Energiverk AS, sier administrerende direktør i Valdres Energi Bjørg Brestad.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Nystuen starter som nettsjef 1. juni. Han jobber for tiden som systemingeniør i Valdres Energiverk, en jobb han har hatt siden august 2017.

Lasse Nystuen er 34 år gammel og bor på Fagernes. Han kommer opprinnelig fra Vang i Valdres. Han er utdannet ved Gjøvik tekniske fagskole, elkraftlinjen og har dessuten studert IT ett år ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Nystuen har 12 års erfaring fra energibransjen, derav 6 år som ingeniør. Han har også erfaring med beredskapsarbeid og har ellers jobbet bredt innenfor nettdrift.

Strategisk og operativ 

Nettsjefen deltar i selskapets ledergruppe, og får ansvaret for strategisk, økonomisk og teknisk planlegging av linjenettet i Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre kommune. Han får også ansvaret for alle ansatte knyttet til nett- og anleggsvirksomheten.

-Vi søkte etter en nettsjef med elkraftbakgrunn som evner å jobbe både strategisk og operativt, og var i tillegg svært opptatt av at vedkommende evner å skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner. Det får vi med Lasse Nystuen, sier Brestad.  

Store omstillinger

Valdres Energiverk AS står midt i en spennende omstilling for å møte fremtidens krav til organisering av virksomheten. Omstillingsprosessen har fått navnet VE 2020 og involverer eiere, styret og ansatte i selskapet på forskjellige nivå. 

-Nettselskapet til Valdres Energiverk AS vil bli skilt ut som et eget datterselskap – Valdres Nett AS, for å inneha kun oppgaver knyttet til monopolvirksomheten. Oppgaver som faller utenfor organiseres i entreprenør og fiberselskap, sier Bjørg Brestad.  

Vi gleder oss til å jobbe sammen med Lasse fremover, sier Bjørg Brestad

Kjell Erik Eggen som har hatt stillingen som nettsjef de siste 9 årene går av med pensjon 1. juni 2018.

Dette er Valdres Energiverk AS

Valdres Energiverk AS eies av Nord-Aurdal-, Øystre- og Vestre Slidre kommune og er en hjørnesteinsbedrift i Valdres.

Selskapet har nettkonsesjon i eierkommunene, jobber med forvaltning av konsesjons- og eierkraft og investerer i bredbåndsfiber i Valdres sammen med Eidsiva bredbånd AS. I tillegg selger de tjenester fra AMS, anlegg og lager. 
Valdres Energiverk er deleier i det nyetablerte Kraftriket AS sammen med Ringeriks-Kraft AS. Selskapet satser nasjonalt. Du kan lese mer om Kraftriket AS her: www.kraftriket.no

14. mai 2018