None
Foto: skjermbilde av www.stromkampen.no    
Nyheter

Stromkampen.no - Ny «kreativ» salgsmetode for strøm, lovlig eller ulovlig?

av Arvid Bekjorden
21. februar 2018
Distriktsenergi har blitt kontaktet vedrørende lovligheten av salgssiden Stromkampen.no. Nettsiden utgir seg for å være en nøytral aktør som skal hjelpe kunder å finne den billigste strømmen, men ser også ut til å være en kraftleverandør som ber om fullmakt til å sjekke konkurrentenes priser og avtaler.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Ulv i fåreklær?

Strømkampen forteller at de er en hjelper for kunden, som skal utfordre den nåværende strømleverandøren med siktemål om å levere en billigere strømavtale for kunden. Som det kan leses av teksten under skal Strømkampen skal finne den beste leverandøren for kunden. Strømkampen sier helt nederst på websiden at tjenesten er levert av Ishavskraft. Den sier ingenting om at de er en kraftleverandør og slik vi har forstått det, også den eneste. 

Dette er noe av det som står på Stromkampen.no

Oppgi din kontaktinformasjon og vi er klar til å utfordre din leverandør. Dette medfører ingen kostnad for deg. Leverandøren din må fortelle oss om du har en dyr strømavtale. Full åpenhet og innsyn for deg. Når dagens strømavtale er kontrollert vil du få beskjed hvilken avtale og leverandør du bør velge. Her skal skjulte kostnader bort.

Distriktsenergi vil sjekke ut lovligheten av slik markedsføring

Fra Distriktsenergis side er vi opptatt av at det skal være tøff konkurranse i markedet, men at konkurransen skal være redelig og naturligvis innenfor gjeldende regelverk. Distriktsenergi har fått henvendelser i denne saken og vi stiller oss noe undrende til Strømkampens måte å markedsføre seg på. Av de innspill vi har fått, er det særlig spørsmålet om det er slik at man må levere fra seg opplysninger om avtaler til en konkurrent, som det lures spesielt på. Vi har sendt følgende spørsmål til Ishavskraft:

Er måten Strømkampen fremstår på lovlig i henhold til markedsførings og konkurranse lover?
Er det Ishavskraft som alltid har blitt og blir den nye strømleverandøren?
Mener dere at det kommer klart frem at det er Ishavskraft som strømleverandør som står bak og ikke en nøytral part som skal finne kundens beste avtale/pris?
Er dere enig i at det er uklart for kunden at det er en ordinær strømleverandør som ber om fullmakt til å få sjekke sine konkurrenter?

Dette svarer Ishavskraft på spørsmålene fra Distriktsenergi:

Først må vi poengtere at strømkampen er opprettet som tjeneste for å ivareta forbrukerne i en tid der flere aktører i bransjen opptrer med litt «uryddig trav».  Sluttbrukermarkedet for strøm i Norge er for mange kunder svært uoversiktlig og aggressiv TM virksomhet, med et utall av kompliserte produkter, har ført til at mange sluttbrukere er usikre på om de har en god strømavtale.  Strømkampen er etablert for å ivareta forbrukerne og gi dem trygghet for at de faktisk har en god avtale – tjenesten er etablert som en konsekvens av tilbakemeldinger fra kundene selv.

Om strømkampen fremstår lovlig?

Vi er vel ikke siste instans for å konkludere på et slikt type direkte spørsmål. Men svaret vårt er JA slik vi kan se det. Vi vet at mange forbrukere har avtaler og tilleggsprodukter som gjør sluttsummen på strømregningen høyere enn den bør være. Vi markedsfører denne tjenesten med at vi i forkant utfordrer forbrukernes strømleverandør. Kundene gir samtykke til å innhente informasjon om avtalen fra aktuell strømleverandør og vi er i dialog og sender dem informasjon rundt prosessen videre. Vi gir kunden ærlige tilbakemeldinger basert på informasjon vi måtte motta fra leverandøren eller forbrukeren underveis.

Er det Ishavskraft som alltid har blitt og blir den nye strømleverandøren?

Nei - i mange tilfeller får kunden får beskjed om at han det godt der han er, det er det som er drivende gjennom hele tjenesten. Kunden skal få trygghet for sitt valg. Mange deltakere blir hos eksisterende leverandør eller sjekker markedet for andre leverandører og oftest er dette basert på råd fra oss.

Mener dere at det kommer klart frem at det er Ishavskraft som strømleverandør som står bak og ikke en nøytral part som skal finne kundens beste avtale/pris.

På vår landingsside opplyser vi at det er Ishavskraft som leverer denne tjenesten. Videre sender vi ut ytterligere detaljer til forbrukerne underveis i om tjenesten og ishavskraft sin rolle oppi dette, og hvordan vi vil håndtere dette videre for kunden.
Konseptet går i utgangspunktet ut på å finne ut hvilken strømavtale kunden har i dag, da vi ser at mange kunder har avtaler og tilleggsprodukter som gjør strømregningen dyrere enn nødvendig. Og dersom de får råd kan de eliminere dette eller få en strømavtale som vil kunne anses å være bedre basert på historiske priser og lignende.

Er dere enig i at det er uklart for kunden at det er en ordinær strømleverandør som ber om fullmakt til å få sjekke sine konkurrenter?

Nei vi er ikke enig, som sagt ivaretar vi og er veldig opptatt å bevare kundene meget godt i hele prosessen ift informasjon og lignende. Skulle det uansett være en evt. ulempe dersom kunden hadde gitt en strømleverandør fullmakt til å sjekke hva han har hos sin konkurrent? Hva da med produkter som Pris Match etc.? 
Antall strømavtaler, og likelydende navn i markedet, har gjort at det er viktig for oss å vite hva det sammenlignes mot.

Distriktsenergi sender kopi av saken til Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet for å få en vurdering av lovligheten av stromkampen.no.

21. februar 2018