Distriktsenergi-TV
Nett, Statsbudsjett

AP godtar ikke regjeringens nei til likere nettleie

-AP vil ikke akseptere at Olje- og energiministeren går imot stortingsflertallet som krever likere nettleie. Det sier Stortingsrepresentant Else-May Botten til distriktsenergi.no.

Botten sitter sentralt i energi- og miljøkomiteen på Stortinget der hun er nestleder for Arbeiderpartiets fraksjon.

Aksepterer ikke snarveier 

- Regjeringen en budsjettsnarvei og vil ikke høre på Stortinget som har bedt regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffen slik at det kan bli likere nettleie uavhengig av hvor man bor, sier Botten. Hun mener regjeringens opptreden i denne saken ikke er i tråd med de parlamentariske spillereglene. - Et samlet Storting ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak. Da kan de ikke bake denne viktige saken inn i en krok i statsbudsjettet. Regjeringen må gjøre det Stortinget har vedtatt, sier hun. 

Veldig urettferdig 

Hva tror du blir utfallet av denne saken?

-Jeg tror vi kommer mye nærmere en likhet i nettleien. Dette presser seg fram siden vi har et stort flertall i Stortinget for likere nettleie. Vi som bor ute i distriktene finner oss ikke i det at vi må betale mer bare for å ha tilgang til strøm. En ting er prisen på strømmen du bruker, men det som oppfattes veldig urettferdig er at det er så store prisforskjeller i nettleien mellom Oslo på den ene siden og blant andre Møre og Romsdal, Sogn- og Fjordane og Nord-Trøndelag, sa Else-May Botten da distriktsenergi.no intervjuet henne i sommer.

Dette er saken om lik nettleie

Våren 2018 ble det flertall på Stortinget for likere nettleie, uavhengig av hvor man bor. Flertallet består av KrF, AP, SP, SV og MDG. Et samlet Storting ba Regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge. Regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak.

Stortinget fattet følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018.» Men nå vender altså regjeringen tommelen ned for dette. 

I statsbudsjettet skriver Olje- og energiministeren:

«Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i 2010 en utredning av den samlede reguleringen av strømnettet. NVE har i 2018 oppdatert og vurdert om det har skjedd relevante endringer i forutsetningene for konklusjonene som angår tariffutjevning i 2010-rapporten. Gjennomgangen og vurderingene er oppsummert i kap. 12 Utjamning av nettariffane i Noreg i proposisjonens del III, side 139. NVE konkluderer med at en modell med hel eller delvis tariffutjevning vil svekke nettselskapenes insentiver til å redusere kostnader. Det legges ikke opp til å innføre en ordning for utjevning av nettariffer i budsjettet for 2019. Med bakgrunn i denne gjennomgangen anses anmodningsvedtaket som fulgt opp.»

I komiteinnstillingen som du kan lese her, viser alle partiene til at det er store variasjoner i nettleien i ulike deler av landet. Ifølge NVE, er landsnittet på nettleie (inklusiv merverdiavgift og forbruksavgift) per kWh på 53,9 øre, hvis en omregner til et forbruk 20 000 kWh. På samme tid er nettleien per kWh på 71,2 øre i Sogn og Fjordane og 62,4 øre i Nord-Trøndelag, mens den er 50,5 øre i Oslo og 50,6 øre i Akershus.

05. november 2018