None
Foto: Stortinget.no    
Nett

Lik nettleie i spill – regjeringen må utrede

av Knut Lockert
21. november 2018
Regjeringen og KrF er i budsjettforhandlingene blitt enige om at regjeringens omtale i statsbudsjettet om lik nettleie ikke holder mål. Dette betyr at regjeringen nå må utrede lik nettleie. Sånn skal det være, sier vi i Distriktsenergi.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Løpet var ikke kjørt selv om KrF valgte dagens regjering som budsjettpart.  Saken er åpenbart viktig for KrF og det av gode grunner som vi ikke skal gjenta her.  KrF er godt kjent med vår argumentasjon, og som KrFs hærfører på området Tore Storehaug fortalte undertegnede, så trenger ikke Distriktsenergi bruke tid på å overbevise KrF om at lik og likere nettleie er god politikk. Storehaug la heller ikke fingrene imellom da regjeringen la fram statsbudsjettet tidligere i høst. Han var tydelig skuffet og provosert over at regjeringen ikke ville utjevne nettariffene. Men nå har altså KrF fått regjeringen på bedre tanker. 

Regjeringen må utrede lik nettleie

Budsjettforliket mellom KrF og regjeringen består av tallforslag og verbalforslag. 

I de såkalte verbalforslagene til budsjettet heter det i punkt 16: 

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Utredningen skal omfatte virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med dette som en egen sak.»

Dette kan vi like. Her er det ikke en generell tilnærming til ulike modeller som sist.  Det kommer KrF og Stortinget med en konkret bestilling på frimerkeprinsippet og at det skal ses på utjevning av de ikke-påvirkbare kostnadene. Det siste forslaget har Distriktsenergi jobbet med over tid.  Det er også spilt inn i en felles rapport sammen med KS Bedrift og Kraftfylka.  Endelig ser vi forslaget nedfelt konkret fra Stortinget.  Også en utjevning av de ikke-påvirkbare kostnadene vil gi en betydelig utjevning og vi vil følge opp forslaget nå med nødvendige innspill og avklaringer fremover. 

Regjeringsforhandlingene står for tur

Nå er budsjettet i havn, og regjeringsforhandlingene står for tur.  Da handler det om at den fremforhandlede regjeringsplattformen omtaler lik nettleie på en slik måte at regjeringen faktisk må levere på dette området. Dette blir spennende.

21. november 2018