None
Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2019 til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen 8. oktober 2018. Foto: Stortinget.    
Statsbudsjett

Elavgiften reduseres for alminnelig forbruk

av Knut Lockert
08. oktober 2018
Distriktsenergi er svært opptatt av at de samlede utgifter for sluttkunden i kraft-Norge ikke øker. Da er det en god nyhet at elavgiften foreslås redusert i neste års statsbudsjett. Elavgiften foreslås redusert med ett øre fra dagens fra 16,58 pr kWh øre. (Prisjustert blir det 0,75 øre kWh)

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Dersom man ønsker seg et fullelektrifisert samfunn er det viktig at avgiftene på fossilt forbruk er på et annet nivå enn avgiftene på bruk av el. Med en reduksjon i elavgiften gis det denne gang et signal i retning av at man ønsker seg i grønt skifte. Vi håper dette er starten på en fortsatt redusert elavgift kommende år, en avgift som er blitt en ren skatt på bruk av strøm og intet annet. 

Den reduserte elavgiften tilsvarer ca 180 kroner for en husholdsningskunde.

Redusert elavgift er også viktig grunnet nettets konkurranseevne. Vi ønsker oss ikke en utvikling der det trekkes i retning av at kundene ønsker å koble seg av nettet fordi nettilknytningen er blitt så dyrt at andre alternativer lokker. En slik utvikling vil innebære at det blir færre igjen til å betale for kraft nettet i det spleiselaget som nettleien er. 

Distriktsenergi minner om at avgiftene i dag utgjør mer enn 50 % av nettleien.

08. oktober 2018