Arendalsuka 2024 – bransjen taper terreng i kraftdebatten

God stemning på Distriktsenergis arrangement fra Arendalsuka 2023. På bildet ser vi; Åslaug Haga - Fornybar Norge, Stein Øvstebø- Hydro, Terje Halleland- FrP, Ådne Naper-SV, Marianne Sivertsen Næss- AP
Arendalsuka er viktig, men vår erfaring er likevel at bransjens representanter snakker litt for ofte med hverandre og i mindre grad med de tidvis kraftige motstemmene. Det vil vi gjøre noe med når vi denne gang ser på hvorfor kraftbransjen, Distriktsenergi inklusive, sakter akterut i dialog med befolkningen, når det gjelder og eie sannheten i de store kraftspørsmålene.

Til vårt arrangement, «Kraftdebatten – kampen om sannheten» har vi invitert Gaute Grøtta Grav, Motvinds informasjonsjef inn i panelet for å diskutere dette.  Hvilke politikere som blir med i debatten avhenger av hvem vi får «tildelt», men vi har selvsagt forespurt gode kjente debattanter etter reglene som gjelder i Arendal.

Gaute Grøtta Grav. Foto: Motvind Norge.

Analysesjefens fakta

Men det vi kan si sikkert allerede nå, foruten å ha en avtale med Grøtta Grav, er at Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue kommer og innleder litt om den faktiske situasjonen vi står i nå og at han sier litt om framtidsutsiktene for prisutviklingen i Norge.  Her vil selvsagt forventet tilgang på kraft og nett være viktige premissgivere.  

Men selv en analysesjefs presentasjon av kraftverden, opplever vi blir utfordret fra aktører som egentlig ønsker seg andre resultater, eller aller helst en annen sannhet, enn de som blir presentert gjennom analysene.  Vi får se hva som skjer denne gang.  Men vi er ganske sikre på at Lilleholts innledning er med å sette standarden for en spennende debatt.

Hvermansens fakta

Utfordringen vi vil ta i denne debatten er, hvordan kommunisere godt med andre enn oss selv og hvordan nå fram til folk flest? 

Vi vil også få fram at det å si nei til noe, også er et valg med konsekvenser. Et nei er sjelden et valg til det bestående – det kan være et nei til framtiden.  

Du kan lese mer om arrangementet på Clarion Hotel Tyholmen den 14 august klokka 10.00 her