Distriktsenergi ansetter

Fredrik Kveen ved bruk av AI
Kraftbransjen er en avgjørende faktor for det grønne skiftet. I den anledning står spennende oppgaver står i kø i kraftbransjen, så også for Distriktsenergi. Vi ønsker oss derfor en næringspolitisk seniorrådgiver og nestleder for å bidra inn i dette viktige arbeidet.

Vi trenger mere fornybar kraft nær sagt i hele Norge, og vi trenger et nett som kan ta imot de kundene som ønsker nettadgang til sine bedrifter og næringer for å møte den grønne omstillingen.

Forutsigbare og gode rammebetingelser er avgjørende for alle aktørene, det være seg produsenter, nettselskaper, leverandører eller kunder som er med på å snu Norge i en grønnere retning. I Distriktsenergi vil vi bidra til dette.

I Distriktsenergi jobber vi bredt, likevel er en av oppgavene vi setter aller høyest å bidra til at alle nettselskap i Norge, fra distriktene til de store byene, har rammebetingelser som gjør dem i stand til å støtte opp under det grønne skiftet. Det er forskjell på å drive et kraftnett i Distrikts-Norge enn i storbyen, og rammebetingelse til nettselskapene må følgelig også gjenspeile dette. 

Det trengs gode regler for nettselskapene, og en rettferdig fordeling av kostnadene mellom landets nettkunder. 

Vi jobber raskt og effektivt og byråkratiske beslutningsprosesser overlater vi til andre.

Hele annonsen kan du lese her