Dalane Energi – vinner av Distriktsenergis innovasjonspris 2024

Idar Sønstebø med beviset på at årets innovasjonspris gikk til Dalane Energi. Foto: Fredrik Kveen
I tøff konkurranse med Linja, Gudbrandsdal Energi Holding og Nordkraft, var det Dalane Energi som stakk av gårde med Distriktsenergis innovasjonspris for 2024. Det er DNV som bestemmer og Distriktsenergi gratulerer.

Det var tidligere VG-sjef Torry Pedersen, som etter sitt glimrende innlegg på årskonferansen til Distriktsenergi, delte ut prisen til Dalane Energi.  Torry Pedersen er selv svært opptatt av at selskapene ser verdien av innovasjon, og det var det en engasjert tidligere VG-sjef som delte ut prisen til et svært fornøyd Dalane energi.

Premissene som DVN legger til grunn er:

  • Vinneren må være medlem i Distriktsenergi
  • Man kan ikke vinne for samme aktivitet mer én gang
  • Et selskap kan bli nominert innenfor alle virksomhetsområder det driver med
  • Innovasjon vektlegges i større grad enn teknologi

DNV legger en bred definisjon til grunn av hva innovasjon faktisk innebærer.  Vi snakker om endringer som bidrar til lavere kostnader, mer fornøyde kunder, bedre arbeidsmiljø eller høyere inntekter for å nevne noe.  Det er også slik at DNV ser på hele virksomheten (konsernet) selv om det f.eks er nettselskapet som er det formelle medlemmet. 

DNV valgte fire finalister

Juryen har vurdert de nominerte selskapene i to omganger, først fant vi frem til fire finalister, så fant en endelig kåring sted forteller ansvarlig for utdelingen i DNV, Jørge Bjørndalen.

De fire finalistene var:

På ulike måter viser disse selskapene stor vilje til å utvikle sin virksomhet. Vi finner gode eksempler på utvikling av nye produkter eller ny teknologi.

Det vises til prosjekter så diverse som utvikling av egne styringssystemer for småkraftverk, planlagt hydrogenproduksjon, droneinspeksjon med infrarøde kameraer, lydanalyse av trafostasjoner og kunstig intelligens i bildetolkning for å kunne proaktivt planlegge skogrydding som gode eksempler på innovasjon og kreativ bruk av ny teknologi. Samtidig har juryen også merket seg hvordan stadig flere er opptatt av å videreutvikle tjenestetilbudet eller utvikle den interne organisering av virksomheten.

Om årets vinner – Dalane Energi skriver DNV;

Årets vinner kombinerer stor bredde i sin virksomhet med sterk og tydelig lokal forankring. Selskapet er aktiv innen en rekke ulike virksomhetsområder – både de tradisjonelle for energiselskap og nye tjenester for nettutvikling, kontrollsystemer eller konvertering og lagring av energi.

Vinneren har en svært klar og tydelig lokal profil i sin kommunikasjon, med kundemagasin og nettsider som etter inntrykk av et vitalt selskap. Selskapet har engasjert seg i hydrogenproduksjon. Holdningen er tydelig: En kan ikke bare snakke om energiomstillingen – vi må prøve det. De som skal omstilles vekk fra fossile brensler har generelt lite erfaring med nettilknytning – det kan vi hjelpe dem med, og tjene penger samtidig. Vinneren har etter hvert fått ansvar for en rekke småkraftverk. Da de ikke fant et passende kontrollsystem, lagde de like godt et eget Scada-system, som de nå selger videre – i konkurranse med globale leverandører av kontrollsystem.

I sterk konkurranse er årets vinner av Distriktsenergis innovasjonspris Dalane Energi. Vi gratulerer vinneren og er trygg på at dere ikke vil hvile på laurbærkransen, men se etter enda flere muligheter for å utvikle virksomheten videre.

DNV gratulerer og det gjør også Distriktsenergi. Vel fortjent!

Les også De nominerte til Distriktsenergis innovasjonspris for 2024 er klare