Distriktsenergi-TV

Nettselskapene må styrke effektiviteten

-De store nettselskapene er mer effektive enn de små nettselskapene. Men blant de 10 mest effektive nettselskapene i Norge er det fem små- og mellomstore selskaper. Flere mindre nettselskap er svært kostnadseffektivt drevet. Det er også eksempler på mindre effektive, store selskap.

Det sier Patrick Narbel i Pöyry Management Consulting til distriktsenergi.no. Sammen med Jørn Bugge har Narbel akkurat utarbeidet en prognose for nettselskapenes inntektsramme for 2019, basert på datagrunnlaget NVE la ut tidlig i oktober. 

-Hva er årsaken til at de store nettselskapene er mer effektive enn de små nettselskapene?

-Det er i hovedsak to elementer som forklarer utviklingen vi har sett de siste årene. Det går for det første på kostnadseffektivisering hos de store nettselskapene og en optimal tilpasning til insentivene i reguleringen, sier Narbel. 

-Samtidig viser jo Pöyry sine foreløpige beregninger for neste års inntektsramme at blant de 10 mest effektive nettselskapene i Norge er det fem små- og mellomstore selskaper. Hva er det disse fem selskapene gjør så bra?

-Det stemmer at vi finner selskaper som Nordvest Nett, Sognekraft, Nord-Salten Kraft, Eidefoss Nett og Øvre Eiker Nett og flere andre med relativt høy effektivitet. Det at disse selskapene oppnår en slik effektivitets-score skyldes at de gjør det samme som de store selskapene; de har et sterkt kostnadsfokus, de finner gode investeringsløsninger og de har utviklet en kultur internt i selskapet for å sikre at alle er opptatt av kostnadseffektivitet, sier han. 

-De nettselskapene som nå finner seg under gjennomsnittet og kanskje til dels kraftig under gjennomsnittet - hva er ditt råd, til disse?

-Jeg mener at alle nettselskaper kan bli mer effektive. Ikke alle vil oppnå en effektivitet over 110%, men mindre effektive nettselskaper har mulighet til å forbedre effektiviteten med 5-10% poeng over noen år ved å fokusere på de riktige tiltakene, sier Narbel. Det gjelder blant annet å ha fokus på driftskostnader, administrasjon og innkjøp, gjøre de rette investeringene i nettet, redusere kostnader i forbindelse med strømavbrudd og å utnytte arbeidsstyrken bedre, forteller Narbel.

-Et nettselskap med 5000 kunder og Hafslund Nett med 750 000 kunder – er det mulig for det lille selskapet å bli like effektive som Hafslund Nett?

Det vil sannsynligvis være vanskelig for dem å komme på samme nivå som Hafslund, men å gå opp i effektivitet er definitivt mulig, mener Narbel. 

Dette er Pöyry Management Consulting

Pöyry Management Consulting er et spesialistmiljø som fokuserer på energisektoren, og arbeider i skjæringspunktet mellom marked, teknologi og politikk. Selskapet tilbyr tjenester innen hele verdikjeden for energi, med særlig vekt på nett og smart infrastruktur, markedsanalyse, markedsdesign og støtte til transaksjoner og restrukturering. 
Pöyry har de seneste årene bygget opp et sterkt team rundt nettvirksomheten, med Kjetil Ingeberg (Xrgia), Jørn Bugge (EC Group) og Patrick Narbel (PhD, Adapt). 
Teamet bistår en rekke nettselskaper i forbindelse med kostnadseffektiviseringsprosesser, både på overordnet og mer detaljert nivå (teknisk og økonomisk), med fokus på kortsiktige og langsiktige tiltak. I forbindelse med disse har Pöyry utviklet verktøy som prognoserer energi- og effektbehov, tillater nettselskapene å ta beslutninger basert på reguleringsmodellen, samt finansielle modeller for framskrivning av nøkkeltall. 
 

 

29. oktober 2018