None
Foto: Istockphoto    
Nyheter

Ny fornybar energi i ferd med å bli lønnsomt

av Redaksjonen
23. januar 2018
Vind- og solenergi blir den aller billigste måten å produsere strøm på i mange land innen 2020. Det skriver det internasjonale fornybarbyrået IRENA i en fersk analyse.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Kostnadsfallet fortsetter innen sol- og vindkraft. Fornybare energiprosjekter innen sol og vind vil om bare to år være like billige som fossile energiformer som gass- og kullkraft mener IRENA. I enkelte markeder er sol og vind ekstra billig, og vindkraft på land er nå en av de mest konkurransedyktige nye kraftprosjektene. Irena regner med at de beste landbaserte vind og solkraftprosjektene vil levere strøm til 3 amerikanske cent (23 øre) per kilowatt time (kWh) eller lavere innen de neste to årene.

Kraftutbygging fra vind og sol er mer lønnsomt i mange andre land enn i Norge, hvor det er mye vannkraft og strømmen er billig.

Norske kraftkunder har betalt rundt 30 øre kilowattimen for strøm de siste årene, eller opp mot én krone kilowattimen medregnet nettleie og avgifter.

Dette bildet er svært annerledes i mange andre land, blant annet i Tyskland og Danmark hvor kundene ifølge Eurostat betaler rundt 2,90 kroner per kilowattime for strømmen, alt medregnet. Snittet i eurosonen er på noe under to kroner kilowattimen.

IRENA ble etablert i 2009 for å støtte opp under omleggingen til en mer bærekraftig fremtid for energiforsyningen, og har 170 medlemsland. Organisasjonen har en database på 15.000 prosjekter, og har beregnet prosjektenes energikostnad over levetiden (Levelized Cost of Energy, LCOE).

Les hele analysen til IRENA her

Endrer energisystemet

Rapporten viser at mange fornybarprosjekter fortsatt er dyrere enn fossile alternativer som gasskraft og kullkraft, men at de kryper nedover på kostnadskurven og dermed blir mer attraktive for investorene.

– Trenden er imidlertid klar: innen 2020 kan man vente at de viktigste formene for fornybar kraftproduksjon har snittkostnader på linje med de billigste formene for fossil energi, skriver Irena-sjef Adnan Z. Amin i rapporten. Svært mange fornybarprosjekter vil bli billigere enn å bygge gass- og kullkraft, mener organisasjonen.

– Dette signaliserer et betydelig skifte i energiparadigmet. De fallende kostnadene på tvers av teknologier har ingen sidestykke, og viser i hvilken grad fornybar energi endrer det globale energisystemet, sier han.

Kull er ikke spesielt lukrativt om dagen, og listen med kullselskaper som har gått konkurs er lang. Der oljefondet i 2015 trakk seg ut av klimahensyn, følger nå andre store investorer som Deutche Bank etter. Ikke bare fordi kull forurenser, men fordi det rett og slett ikke lønner seg

Massiv utbygging

Det internasjonale energibyrået anslår at fornybar energi vil utgjøre 40% av den globale kraftproduksjonen innen 2040. I de neste fem årene vil andelen elektrisitet generert av fornybare energikilder verden over vokse raskere enn noen annen energikilde.

Irenas tall viser den dramatiske kostnadsnedgangen i fornybarbransjen de siste årene, som har bidratt til en massiv vekst i utbyggingen i fornybar energi.

Også flere oljegiganter har i det siste kastet seg inn i vindkraft og solkraft, inkludert Statoil, Total, Shell og BP.

Tror kostnaden faller videre

De siste årene har mange land gått over til å tilby subsidier i form av auksjoner for å styrke konkurransen, og det har ført til en rekke nye rekordbillige prosjekter.

I Europa har utbyggere av havvind levert anbud på prosjekter som skal bygges på 2020-tallet hvor de ikke ber om subsidier.

Det har vært sett en rekke stadig lavere prisrekorder for solkraft i land som Mexico, Dubai og Saudi-Arabia, og Irena venter videre fall i kostnadene frem til 2020.

Endrer markedet

Parallelt med overgangen til grønnere produksjon, er en digital revolusjon i ferd med å desentralisere energisystemet til mer forbukernær produksjon enn før. I Tyskland har over én million småbedrifter og husstander installert solcelleanlegg som de tjener penger på.

Men økt utbygging av sol og vind gir også noen bekymringer. Blant annet kan en høy andel fornybar energi gjøre det krevende å opprettholde stabiliteten i strømnettet. Som vi skrev om for noen uker siden falt strømprisen under null i Tyskland i julen slik at Tyske strømkunder fikk betalt for å bruke elektrisitet. Dette skjer fordi produksjon av ren fornybar energi - først og fremst vind og sol – overgikk etterspørselen. 

Tradisjonelle kraftnett - som i Europa hovedsakelig baserer seg på fossilt brensel - er utformet slik at produksjonen samsvarer med etterspørselen. Men fornybar energiteknologi er ennå ikke utviklet for å produsere etter behov, siden energiproduksjonen er en funksjon av været. Når det blåser mye eller er sterk sol, genereres det mye strøm, men all overskuddskraften er vanskelig å lagre. Batteriteknologien er ikke avansert nok til å fullt ut tilpasse forsyningen til nettet.

For konkurrentene innen gass- og kullkraft har det vært krevende å konkurrere med subsidiert fornybar energi. Aktører som tyske RWE og Eon og svenske Vattenfall har tatt store tap på nedturen i kraftpriser, og har også gjort betydelige strategiske grep for å redusere sin eksponering på fossil energi.

Dette er IRENA

Det internasjonale fornybare energibyrået (IRENA) er en mellomstatlig organisasjon som støtter landene i overgangen til en bærekraftig energi fremtid, og fungerer som den viktigste plattformen for internasjonalt samarbeid, et kompetansesenter og et kompetansesenter om fornybar energi. IRENA fremmer bærekraftig bruk av alle former for fornybar energi, inkludert bioenergi, geotermisk, vannkraft, hav, solenergi og vindenergi i jakten på bærekraftig utvikling, energitilgang, energisikkerhet og lav-karbon økonomisk vekst og utvikling.

Se: http://www.irena.org

 

 

23. januar 2018

Siste artikler

Få kraftnyheter direkte i din innboks!

. . . .
Din epost er registrert!

Vis flere stillinger...

Mest leste artikler