None
Faksimile: Statens strålevern    
Teknologi

Smarte strømmålere er ikke helsefarlige

av Knut Lockert
23. august 2017
Statens strålevern med krystallklar melding – strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik i hjemmet.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I disse dager installeres såkalte smarte strømmålere over hele landet. I henhold til krav satt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal det i løpet av 2018 være smarte strømmåler i alle norske hjem.

I den anledning har det fra enkelte hold vært reist spørsmål om målerne kan avgi skadelig stråling. Fra bransjen har man svart på dette så godt som mulig, men ekspertene i Norge på denne type spørsmål finner vi i Statens strålevern. Konklusjonen derfra er klar: Smarte strømmålere er ikke helsefarlige.

Tilbakeviser uvitenskapelige påstander

I et notat lagt ut denne uken trekker Statens strålevern blant annet frem følgende forhold:

  • Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender data til nettselskapet, for strålingen er fortsatt svak.
  • All teknologi som brukes i de ulike strømmålerne gir svak stråling.
  • Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med Statens strålevern gjennomføre kontrollmålinger av strålingen fra målerne etter hvert som de installeres i norske hjem i 2017–2018.

Statens strålevern skriver videre i notatet at «Ekspertgrupper og vitenskapelige komitéer gjennomgår all tilgjengelig forskning på strålingsområdet jevnlig. Alle forskningsresultater som oppfyller de vitenskapelige kvalitetskravene legges til grunn (...) gjennomgangene viser at eksponering fra mobil- og radiosendere ikke er farlig for helsa så lenge nivåene er under anbefalte grenseverdier. Dette er vitenskapelig baserte grenseverdier som Norge og de aller fleste land i verden følger. Strålevernet er ikke kjent med at noe land har lavere grenseverdier som er basert på et vitenskapelig grunnlag. Strålevernet er kjent med at enkelte hevder at det finnes ny forskning som myndighetene ikke tar hensyn til, men det viser seg ofte at dette er forskning som ikke oppfyller de vitenskapelige kvalitetskravene».

Hvorfor ny strømmåler?

Med nye strømmålere trenger man ikke lenger å lese av strømmen. I tillegg vil smarte strømmålere gi nettselskapene informasjon om forbruket til landets strømkunder, som på sikt vil kunne redusere behov for nettinvesteringer og redusere nettleien.

Trykk her for å lese mer om stråling og AMS-målere

 

23. august 2017