None
Foto: HDR Arkitekter/Kolos    
Medlemmer

Intet datasenter uten det lokale energiverket

av Redaksjonen
17. august 2017
Planene for det som kan bli verdens største datasenter presenteres av miljøminister Vidar Helgesen (H) på et folkemøte i Ballangen fredag. Til grunn for planene ligger en kjempeinnsats fra de lokale energiverkene.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

– Planen er å bygge et stort kostnadseffektivt datasenter som har tilgang på billig grønn energi, sier Håvard Lillebo, administrerende direktør i Kolos, selskapet som skal bygge senteret, til Dagens Næringsliv.

Et datasenter kan kort forklares som en fysisk lokasjon som huser datasystemer og tilhørende komponenter, for eksempel servere.

– Ballangen ligger i et område som har den billigste kraften i hele Europa, og der det samtidig er et stort kraftoverskudd. I tillegg er det viktig for mange selskaper at kraften er fornybar, sa Lillebo til DN da avisen først omtalte saken tidligere denne måneden.

Ifølge DN har Kolos allerede fått en rekke norske investorer med på laget. Til samme avis har miljøminister Vidar Helgesen tidligere uttalt at grønne datasentre er et satsingsområde for norsk næringsliv fremover. Hvis planene for datahallen i Ballangen får grønt lys, vil anlegget – med sine 600 000 kvadratmeter – bli det største i verden.

Lokalt initiativ

Bak planene står flere lokale initiativtakere, blant andre Ballangen Energi.

– Med bakgrunn i tilgang på kraft, fiber og areal, pluss gunstig klima og nærhet til høyskolen i Narvik, ble ideen om datasenter i Ballangen lansert av oss på et næringsmøte i april 2016. Noen gründere syntes ideen var veldig god og har jobbet svært målrettet for å få dette realisert. Ballangen Energi er også med på finansieringen av forprosjektet, sier Wiggo Knutsen, administrerende direktør i Ballangen Energi AS.

Knutsen er også styreleder i Stamfiber AS. Stamfiber, som går fra Trondheim til Bjerkvik (Narvik), er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører, deriblant alle e-verkene på strekningen – NTE, Helgelandskraft, Dragefossen, ISE, Nord Salten Kraft, Ballangen Energi og Nordkraft.

– E-verkene har hver for seg stått for byggingen av fiberanlegget gjennom sine konsesjonsområder. Leietakerne har stått for finansieringen. Så fiberen som vi har etablert gjennom området er en klar forutsetning for et datasenter i Ballangen, sier Knutsen. Han forteller at Ballangen Energi også har etablert en tilknytting til Kysttele sin fiber, dette i et samarbeidsprosjekt med Statnett.

– Begge prosjektene har benyttet våre høyspent-traseer. Fiberen er en såkalt OPGW, som også fungerer som gjennomgående jordforbindelse på 22 KV-linjene, sier Knutsen.

Et strålende eksempel

– Hvis ikke de lokale energiverket hadde tatt ansvar, så ville dette aldri vært en mulighet. Det bygges ikke datasentre hvis ikke kapasiteten er god nok. Disse selskapene har bygget bredbånd på helt andre vilkår enn vanlige kommersielle aktører. Uten denne utbyggingen ville det ikke kunnet bli noe, sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi. Han påpeker at investeringsviljen til de lokale selskapene dekker en viktig blindsone som ikke fanges opp av de store aktørene.

– Man tror at de kommersielle selskapene skal fikse alt, men Telenor investerer ikke i fiberutbygging med mindre de får 7-8 % prosent avkastning, de er jo børsnoterte. Men de lokale kan nøye seg med 2 % avkastning, fordi de gjør det for lokalsamfunnet. De har helt andre investeringskriterier enn de store, kommersielle selskapene, sier Lockert.

– Dette er et stjerneeksempel på hvordan et energiverk kan være med på å forme fremtiden til et helt lokalsamfunn, sier Lockert.

Nå gjenstår det å se om planene i Ballangen blir virkelighet. Wiggo Knutsen og Ballangen Energi er optimistiske med tanke på fremtiden.

– Det er ikke endelig bestemt om det kommer, men utsiktene er svært lyse, sier Knutsen.

 

17. august 2017