Vellykket årskonferanse for Distriktsenergi

Et vellykket navneskifte, tankevekkende foredrag og en samling mennesker med utbredt godt humør, sørget for at Distriktsenergis årsmøte med fagdager i Narvik denne uken ble et minneverdig arrangement.

Administrerende direktør i Alta Kraftlag fikk æresprisen – velfortjent og omsider. Dette er en sak vi vil komme tilbake til senere.

For øvrig vil Distriktsenergi.no de kommende ukene ta opp flere problemstillinger som ble satt på dagsorden på årsmøtet, men i dag vil vi i første omgang anmode leseren om å gå inn på videoen som viser stemningen på møtet og på utflukten især.

Dette var gøy!

02. juni 2017