None
Innsikt Lars Ove Skorpen, Director Power & Renewable Energy, Corporate Finance i Pareto Securities, holder foredrag på Distriktsenergis årsmøte. Foto: iStock/Privat    
Årsmøte

Hafslund-handelen og veien fremover

av Redaksjonen
18. mai 2017
Lars Ove Skorpen, Director Power & Renewable Energy, Corporate Finance i Pareto Securities, kommer til Distriktsenergis årsmøte for å fortelle om arbeidet med «norgeshistoriens største krafthandel».

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Hva kommer du til å fokusere på i foredraget ditt?

Jeg ser for meg å dra litt gjennom den transaksjonen Oslo kommune gjorde med Hafslund, en handel som egentlig er en transaksjon innen fire ulike virksomhetsområder: nett, produksjon, waste to energy/fjernvarme og kraftomsetning. Den berører i realiteten alle – kall det de mest «vanlige» – virksomhetene i vertikalt integrerte selskaper. Jeg tenkte også å si noe om hvilket rasjonale som kommunen la til grunn for transaksjonen: hva var motivasjonen deres? Hvorfor så man det ikke som viktig å eie kraftomsetningen, hvilke vurderinger lå til grunn for konklusjonen? Hvorfor ønsket man å slå sammen et selskap som Oslo kommune selv var 100 % eier av (Klemetsrud-anlegget) med Hafslund varme? Hvorfor ville man ha inn en partner på dette området, og hvorfor akkurat Fortum?

På produksjonssiden gjorde man det slik at E-CO overtar 90 %. Da er det for eksempelvis nærliggende å spørre «hvorfor 90 % og ikke 100 %?». Hvorfor var det viktig for kommunen å eie infrastruktur (det vil si nett og produksjon)? De tingene der ser jeg for meg å si noe om. Jeg vil også snakke om hva vi tror kan skje som en følge av denne transaksjonen, og hvordan denne handelen potensielt vil påvirke konsolideringsprosesser videre.

Hva var den største utfordringen i forbindelse med handelen?

En stor utfordring var å holde dette konfidensielt og hindre lekkasjer. Hafslund er et selskap som er børsnotert, så dette var børssensitivt. I tillegg så er det 5000 aksjonærer utover Oslo kommune og Fortum, så det var en viktig sak å sørge for at det ikke ble noen lekkasjer. Men, det er klart, etter hvert er det mange som er involvert, og da blir det mer og mer krevende å sørge for at ingen lekker. Vi greide det, men det var en del frykt for at vi ikke kom til å klare det så godt som vi gjorde.

Du nevnte at erfaringer fra denne handelen kan komme til å påvirke konsolideringsprosesser videre. Hvordan vil denne påvirkningen eventuelt se ut?

På presseonferansen da transaksjonen først ble offentliggjort sa Geir Lippestad (som er ansvarlig for eierskapet) at Oslo kommune ønsker en mer aktiv rolle innen nettkonsolidering i Sør-Norge. Lippestad sa også at man ønsker konsolidering og større nettselskaper i Sør-Norge, at man ser at dette tvinger seg frem, og at Oslo er godt posisjonert til å spille en aktiv rolle.

Tror du det kan komme flere slike handler fremover?

Jeg tror mange vil se veldig nøye på rasjonalet som kommunen la til grunn. Når det desidert største nettselskapet og desidert største kraftsalgsselskapet gjør dette, så er det noe de andre der ute må notere seg, og så se hva det har å si det for dem. Det er en veldig stor nysgjerrighet der ute, og det er mange som vurderer hvordan dette kan påvirke hvordan de selv organiserer sine virksomheter.

Lars Ove Skorpen, Director Power & Renewable Energy i Pareto Securities

Lars Ove Skorpen er utdannet siviløkonom (business) fra Handelshøyskolen BI. Skorpen har også en MBA (finance) fra Norges Handelshøyskole og en MBA (strategy) fra University of Wisconsin-Madison. 

Før han ble ansvarlig for kraft og fornybar energi investeringshuset Pareto Securities, jobbet Skorpen i PricewaterhouseCoopers og Elfinans AS (et selskap han også var med på å starte).

18. mai 2017