None
Sikkerhet Defo mener at strømnettet er den viktigste infrastrukturen vi har her i landet. Kravene til IKT-sikkerhet bør gjenspeile dette. Foto: iStock    
Teknologi

Outsourcing av IKT-tjenester – en risikosport?

av Arvid Bekjorden
11. mai 2017
Tidligere var det først og fremst uvær som skapte utfordringer for energibransjen. Nå seiler digital sårbarhet og IKT opp som en ny stor trussel, blant annet på grunn av farer forbundet med outsourcing av tjenester til utrygge land og selskaper. NVE sin beredskapskonferanse i Tromsø denne uken belyste disse utfordringene.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.


Hovedmotivasjon har trolig vært å spare penger

Et stadig større press for å finne nye måter å spare penger på er en av årsakene til at selskaper i energibransjen den siste tiden har outsourcet IKT-tjenester. I tillegg til å spare penger, har hensyn som økt kompetanse og en potensiell forenkling av prosesser vært drivere for utviklingen.

Den senere tid har det imidlertid dukket opp flere saker som belyser de store utfordringene innen IKT-sikkerhet dette kan medføre. Vi kan nevne Nødnettet og Helse Sørøst-problemene som ferske eksempler på disse. Bulgaria og India er to av landene som norske selskaper har satt bort IKT-oppgaver til. Uautoriserte medarbeidere i disse landene har fått tilgang til pasientdata og sikkerhetssystemer. Dette er ikke forenlig med personvernshensyn og ivaretakelse av Norges sikkerhet.

Defo mener energibransjen bør være spesielt varsomme

Defo mener strømnettet antakelig er den viktigste infrastrukturen i Norge. Kravene til IKT-sikkerhet må behandles i lys av dette. 

Er det aktuelt å outsource IKT-tjenestene, så bør man som bedrift vurdere å få hjelp av profesjonelle selskaper, slik at risiko forbundet med outsourcing minimeres. Det er også viktig å sette seg inn i hva man egentlig kjøper: Er det flere underleverandører inne i bildet, hvilket land ender man egentlig opp med å kjøpe tjenester av, og så videre.


Defo anbefaler alle selskaper å gjøre en grundig og profesjonell jobb i forbindelse med tjenesteutsetting av IKT-tjenester. Det kan koste selskapene, deres eiere og kunder store summer dersom dette ikke tas alvorlig.

 

11. mai 2017