None
Fiber Audun Grynning og Hitch AS tar sikte på å spre smarthusteknologi over hele landet. Foto: iStock/Hallingdal Kraftnett    
Årsmøte

Samarbeid i fokus

av Redaksjonen
10. mai 2017
Audun Grynning, administrerende direktør i Hallingdal Kraftnett, kommer til Distriktsenergis årsmøte med en klar oppfordring til små og mellomstore energiselskaper – jobb mer sammen!

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

«Nå går toget for energibedriftenes satsing på smarthus og velferdsteknologi» er den foreløpige tittelen på foredraget du skal holde på Defos årsmøte. Hva kommer du til å fokusere på?
Foredraget handler om det faktum at flere energiselskaper har gått sammen om å etablere Hitch AS. Hitch er et selskap etablert gjennom Nettalliansen. Hitch baserer seg på en åpen teknologiplattform (utviklet av Deutsche Telekom), hvor vi har rettighetene, som vi videreutvikler og skal tilby til det norske markedet. Det at plattformen er åpen tror jeg er en nøkkel til suksess. Det betyr i praksis at alle elektroniske enheter som har et åpent grensesnitt kan kobles til systemet vårt. IKEA utvikler nå en serie produkter som blir kompatible med den plattformen, for å ta et eksempel. Plattformen vil være i stand til å styre alt av trådløs elektronikk i hjemmet, i tillegg til at den integreres med AMS-målerne. Vi har mange eiere, som i stor grad er kommuner, som også søker etter velferdsteknologiske løsninger og tjenester. Dette kan vi nå også tilby på plattformen.


Energi er naturligvis en viktig del av DNAet vårt. Dette ligger selvsagt også til grunn for satsingen. Men DNAet vårt begrenser seg ikke bare til energi og kraft, det inkluderer også i mange tilfeller fiber-infrastruktur. Det å jobbe med hvordan vi kan videreutvikle og øke verdiskapingen lokalt – innenfor fiber og bredbåndstjenester – er svært viktig når det gjelder videreutvikling av distriktene, tror vi. Helt i Defos ånd. Foredraget skal vise at vi gjennom samarbeid klarer å utvikle nye og innovative løsninger, som kan være i stand til å skape verdier lokalt for våre selskap.  Hitch utviklet gjennom samarbeidet i Nettalliansen er et godt eksempel på dette.


Når det i tittelen advares om tog som snart går, er det nødvendigvis også snakk om de som står i fare for å bli igjen på perrongen. Hvordan opplever du innovasjonsviljen blant resten av landets små- og mellomstore energiselskaper?
Vi har nettopp blitt enige om en emisjonsprosess for å etabere selskapet Hitch. Det kan sikkert komme andre muligheter for de som ikke har hevet seg på, men den satsingen vi har med Hitch er unik og går nå. Vi har en innovativ, men velprøvd og åpen, plattform. Vi øker utnyttelsen av fibernettet vårt, vi er nære våre brukere/kunder og kan skreddersy løsninger på en robust og pålitelig plattform. Det kan ingen matche, mener vi. Vi kan sørge for hele verdikjeden (man må jo ha strøm for at dette skal funke!). inklusive kommunikasjonsinfrastrukturen (med fiber). Dessuten er vi jo tilstede. Vi har en unik beredskap i distriktene som vi også kan utnytte. Vi tror at denne nærheten også er en nøkkel til suksess.

Og så er det litt morsomt bare å vise at vi klarer å dra dette igang, at de små og mellomstore kommer sammen i et sånt samarbeid. Bare det er et tegn på at det går an å få til ting gjennom et utvidet samarbeid. Dette tror jeg for eksempel ikke NVE hadde trodd at vi skulle få til.

Så bak den noe faretruende tittelen lurer det seg egentlig et ganske oppmuntrende og inspirerende foredrag?
Jeg må innrømme at jeg fikk overskriften servert på et fat, men ja, det er definitivt noe positivt bak den overskriften.

Tror du det vil komme flere slike samarbeid fremover? Kan Hitch gjøre at flere små og mellomstore energiselskaper søker sammen på større satsinger?
Ja. Jeg tror jo det kan føre til at man forsøker å samarbeide til felles beste, for å være i stand til å gjøre ting vi ellers ikke ville fått til hver for oss. Den lærdommen kan man dra inn i flere sammenhenger, ikke nødvendigvis bare her.


Har du vært på Defos årsmøte før?
Ja, jeg var der i fjor. Jeg er relativt ny, jeg begynte i kraftbransjen først i 2015. Jeg synes arrangementet i fjor var knakende bra. Det er en viktig møteplass for oss alle.

Les mer om Hitch og smarthusteknologien deres her

Audun Grynning, administrerende direktør i Hallingdal Kraftnett  

Audun Grynning er administrerende direktør i Hallingdal Kraftnett. Han er også styremedlem i Nettalliansen og styreleder i Bruse AS, et nytt fiberselskap opprettet i samarbeid med Hemsedal Energi og Ustekveikja Energi.

Grynning har en mastergrad i energiteknologi og turbomaskineri fra NTNU.

10. mai 2017