None
Årsmøte

Faglig hygge

av Redaksjonen
20. april 2017
Per Sanderud, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), kommer til Defos årsmøte for å snakke med bransjen.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Du har vært på Defos årsmøte flere ganger. Hva trekker deg dit hvert år, og hvilket utbytte har du av arrangementet?
Det er for å treffe bransjen, som er viktig for meg. Det er jo svært mange og viktige selskaper som er tilstede. De er gjennomgående små, men ikke dermed mindre viktige. Det er viktig for meg å formidle vår tenkning om utvikling. Forhåpentligvis så vil noen nettselskaper ha glede av det jeg sier, også.

Er det sosiale opplegget rundt årsmøtet en arena for diskusjoner, eller legges faget til side når det offisielle programmet er over for dagen?
Det er helt sikkert en blanding. Jeg synes det er et trivelig miljø med mange hyggelige folk, så det er både jobb og hygge, for å si det sånn. Den sosiale rammen er en viktig bit av årsmøtet, men det er også attraktivt for meg at det er god stemning og mye morsomheter. Det er sånn passe uformelt og alltid god fest. Det er en viktig ingrediens.

Et av høydepunktene på det sosiale programmet i år er utflukten med Ofotbanen til Rallarvegen. Får du blitt med?
Det vet jeg ikke ennå! Jeg skal være med på å åpne en bunnlastsperre på Kvam dagen før. Det var flom der i 2011 og 2013, så vi skal prøve å sikre bygda. Jeg skal holde foredraget mitt onsdag 31. Da får jeg i hvert fall med meg middagen på kvelden.

Hva kommer du til å fokusere på i foredraget ditt?
Utviklingstrekkene som vi ser i hele kraftnæringen, og hva disse betyr for norske selskaper. Jeg skal også prøve å si litt om hva vi kan forvente av ny regulering, noe disse selskapene vil være opptatt av. Jeg kommer til å snakke om både produksjon og nett, ikke bare nett. Vi har jo mye mer regulering på nett enn på produksjon siden det skal være fri konkurranse, men jeg kommer til å fokusere på begge deler. Jeg vil prøve å se fremover og snakke om det som skjer rundt oss og fremover i markedet.

Årsmøtet er i år lagt til Narvik. Hvilket forhold har du til denne byen, og tror du lokasjonen vil prege årsmøtet?
NVE har regionskontor der, så da får man benytte sjansen til å stikke innom. Ellers så er det et område som er veldig naturskjønt og fint. Narvik er en jernbaneby som er spesiell, men det er også et naturskjønt område med mye ulik kraftproduksjon. Det blir sikkert bra.

Defos årsmøte med fagdager arrangeres i Narvik 30.mai - 1.juni. For mer informasjon, trykk her

Per Sanderud, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Per Sanderud (1953) er direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1979 og har tidligere hatt stilling som president i EFTAS overvåkingsorgan, ESA.

Videre har han bakgrunn som underdirektør i Finansdepartementet, ekspedisjonssjef og departementsråd i Samferdselsdepartementet og departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet.

20. april 2017