None
Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp). Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet    

Senterpartiet inviterer til omkamp om det funksjonelle skille

av Knut Lockert
08. desember 2017
Noen har tatt til vettet. Senterpartiet fremmet i dag forslag om å endre reglene om det funksjonelle skille

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Senterpartiet har i dag levert inn et forslag som medfører endringer i det funksjonelle skille for nettselskaper med under 30.000 kunder.

 - Vi har god tro på at forslaget vil få flertall, forteller stortingsrepresentant fra Sp Ole André Myhrvold til Europower.

Forslaget fra Senterpartiet lyder som følgende: «Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til lovendring som ivaretar de mindre nettselskapene og at det i kravet om funksjonelt skille legges til grunn at nettselskap med under 30.000 abonnenter gis fritak. Stortinget ber Regjeringen gi nettselskap som drifter flere naturlige monopol i samme selskap unntak fra kravet om funksjonelt skille»

- Dette er sak vi har vært opptatt av i Distriktsenergi i en lang periode.  Det er derfor veldig spennende å se at det nå fremmes et forslag for å justere terskelen for det funksjonelle skille.  Vi vet at kravet til det funksjonelle skillet både er byråkratiserende og fordyrende, især for mindre selskaper.  Med Stortingets sammensetning etter valget bør det være slik Myhrvold uttaler til Europower stor mulighet for at forslaget går igjennom i Stortinget.  I Distriktsenergi skal vi synliggjøre det vi har av tall og underlagsmateriale. Det taler for seg for å si det slik. 

For oss vil det være viktig å understreke at kravet til det selskapmessige skillet består, og at en fjerning av kravet til det funksjonelle skillet ikke vil stå i veien for noen prosesser som er i gang i selskapene i dag, snarere tvert i mot. 

Endringer i det funksjonelle skille er en av de viktigste sakene vi jobbet med i forbindelse med lovbehandlingen

En ting kan vi love i Distriktsenergi, denne saken vil vi følge opp slik vi gjorde før lovendringen i forrige periode, der Venstre gjorde at vi tapte med knappest mulig flertall.  Nå håper vi å vinne fram og at forslaget til Senterpartiet går igjennom.  Heia. 

 

 

 

 

08. desember 2017