None
Leder

God jul og godt nytt år

av Knut Lockert
20. desember 2017
Da er vi i ferd å med å legge et spennende, men også krevende 2017 bak oss. 2017 opplever vi å ha vært ett år for strategier, planer og samtaler om framtiden. Et konsolideringens år? eller mer ett år for normal evolusjon?

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Hvorvidt det har vært et konsolideringens år eller kun normal evolusjon avhenger antagelig noe av hvilke briller man ser med.  Faktum er likevel at mange selskaper har konsolidering på agendaen som et alternativ for framtiden, mens andre så avgjort ikke har det.  Fellesnevneren er likevel at framtidens vei for selskaper er på nær sagt ethvert styrebord i kraftbransjen.

Det er bra – utfordringen er å finne den løsningen som passer best for eget selskap og kunder. Fra vår side er vi opptatt av at alle argumentene er på styrebordene når beslutningene skal tas. Det er nemlig liten tvil om at det kjøres på med skremselspropaganda der ute om mulighetene for å kunne drive effektivt og smart inn i framtiden. Hvor mange ganger har vi ikke hørt – nå må dere selge for snart blir det trangt i døra. Faktum er at prisen på selskapene bare har steget de siste årene. For å sitere Eirik Frantzen fra Nordkraft fra årskonferanse i Narvik «presset skyldes svært lønnsomme avtaler for de større selskapene når de tar over de mindre nettselskapene – de plukker synergier som i praksis betyr å legge ned lokale arbeidsplasser». Det minner oss om at også samfunnsregnskapet bør på bordet i disse beslutningens tider. 

På den annen side er det heller ingen tvil om at skal man være med inn i framtiden krever det aktive valg. Det betyr at fokuset må være på effektiv drift og det må være en aktiv tilnærming til digitaliseringen av bransjen.

I Distriktsenergi har vi fokus på at rammebetingelsene til enhver tid er så gode og rettferdige som mulig for bransjen. De siste årene har vi sett at presset også gjennom reguleringen øker i disfavør av de lokale energiverkene. Det siste vi vil er at de parameterne i rammereguleringen som ivaretar at det er forskjell på å drifte et energiverk i bynære strøk og i distriktene vannes ut. 

NVE skal være politisk uavhengige, men vår opplevelse er at de mer enn gjerne går i bresjen med dytt i en retning der det gjøres vanskeligere å drive et lokalt energiverk. Et eksempel på det er den nylige fremleggelsen av utviklingen av nøkkeltall for bransjen. Her fokuseres det først og fremst på at det er de såkalte rene nettselskapene som er mest effektive. Fra NVEs side en lissepasning til regjeringen om det selskapsmessige og funksjonen skillet. Det er tilbakevist fra vår side at årsaken til at disse selskapene ligger på effektivitetstoppen handler om helt andre ting enn organisering, men derimot størrelse og beliggenhet. NVE vet det men underkommuniserer det. Heller ikke reguleringen er perfekt, selv om den fremstilles som perfekt helt til neste endring. Vi vet også hva NVE mener om antall selskaper, selv om de desperat prøver å fortelle oss at det er de ikke opptatt av. 

Vi har uansett et godt samarbeid med NVE og vil naturligvis tilstrebe dette fremover der også NVE må endre sin tilnærming til omverden gjennom implementeringen av 3dje energimarkedspakke, med et politisk uavhengig Elmarkedstilsyn. 

Fra vår side ønsker vi å holde nettkostnadene nede. Derfor kjører vi en omkamp der vi ønsker å skrote et fordyrende og byråkratiserende funksjonelt skille. Hvor det ender vet vi antagelig før sommeren. 

Det skjer mye, og dette en rekke muligheter for bransjen. Vi ser at det jobbes innen solenergi, smarthus og vi ser at bransjen, herunder de lokale energiverkene søker plassen sin i den digitale framtiden. Det kommer til å fortsette i 2018. Vi gleder oss.

Vi ønsker lykke til og ønsker alle medlemmer, myndigheter og lesere av distriktsenergi.no god jul og et riktig godt nytt år. 

Vi lover at både medlemmer og beslutningstagere i byråkratiet og politikken vil oppleve at vi er hjertelig tilstede også i 2018. 

20. desember 2017