None
Faksimile: Bladet Energi    
Politikk

Hva holder Venstre på med?

av Knut Lockert
02. oktober 2017
Venstre på Stortinget slutter aldri å forundre. På papiret er Venstre et parti som jobber for små og mellomstore bedrifter, som spiller på lag med distriktene og som jobber mot økt byråkrati. I praktisk politikk mener imidlertid Distriktsenergi at Venstre motarbeider sine egne målsetninger. La oss håpe de overrasker i samtalene med Høyre og Frp.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det var Venstre som i sin tid sikret flertall i Stortinget for det funksjonelle skillet, et krav som fører med seg økt byråkrati og økte kostnader, spesielt for de lokale energiverkene. Jo mindre selskapet er, jo større blir ulempene. I forkant av avgjørelsen engasjerte mange av Venstres lokallag seg mot det funksjonelt skillet. Men det hjalp ikke. Stortingsgruppa visste bedre.

Konsoliderende tiltak

Venstre mente det ikke var behov for utredninger som kunne begrunne et slikt krav, slik de øvrige partiene – bortsett fra H og Frp – gikk inn for. Ifølge Venstre gjorde miljøhensyn innføring av funksjonelt skille nødvendig. Denne begrunnelsen skjønte vi ikke da, og vi skjønner den heller ikke nå.

Det vi imidlertid skjønner er at kravet til det funksjonelle skillet er en del av et overordnet ønske om å konsolidere bransjen og bli kvitt en rekke lokale energiverk. Det er vi overbevist om at Venstre også skjønner, selv om de i denne saken skyver mijøet foran seg.

Det er for så vidt også verdt å merke seg at det funksjonelle skillet ikke hadde blitt vedtatt med dagens sammensetning på Stortinget. Nå må nemlig Regjeringen ha støtte både fra Venstre og Krf.

Likere nettleie

Før valget var det mange partier som i sine programmer tok til orde for en utjevning av nettleien. Venstre var ett av disse. I et ferskt intervju i Bladet Energi forklarer Ola Elvestuen (V) at dette nå ikke er så viktig for partiet lenger. Er det mulig?

«Utjevning av nettleien står ikke øverst på listen i forhandlingene», heter det fra Elvestuen. Dette forundrer oss ikke, men at Elvestuen etter valget plukker fritt fra vårens partiprogram og bestemmer seg for at utjevning av nettleien ikke er så viktig likevel – dét forundrer.

Brutte løfter

Partiprogrammet og vedtakene fattet på landsmøtene burde være verdt mer enn papiret de er skrevet på.

For å si det forsiktig – hvis jeg hadde jobbet nettutjevning inn i partiprogrammet, hadde jeg vært rimelig frustrert om «Oslo-kontoret» plutselig bestemte seg for at dette ikke er så viktig likevel. Økte kostnader og økt byråkrati passer forøvrig svært dårlig med Venstres partiprogram, der partiet går inn for å forenkle regelverk og redusere skjemaveldet.

Dette må da få noen i partiet må til å reagere på vegne av nettkunder i distriktene?

 

 

02. oktober 2017