None
Miljø

Et grønnere kraftsystem

av Arvid Bekjorden
15. september 2016
Norge har et unikt utgangspunkt med et nesten 100 prosent utslippsfritt kraftsystem. – Nå må vi rette fokuset mot forbrukssiden, sier Runa Haug Khoury, seniorrådgiver for Energi og industri i Bellona.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Under Statnett sitt nasjonale kraftsystemmøte nylig var Runa Haug Khoury fra Bellona en av flere dyktige foredragsholdere. Hun hadde noen interessante betraktninger rundt det fremtidige energimarkedet.

Khoury er seniorrådgiver for energi og industri i miljøorganisasjonen Bellona, og på telefon med Defo sier hun at hun ser store endringer i energimarkedet, både nasjonalt og internasjonalt.

Fossil energi på retur

– Kull, gass og olje står i dag for omtrent 40 prosent av investeringene i ny produksjonskapasitet innen energi. Dette er forventet å synke drastisk ned til 10-12 prosent i 2030.

I 2030 antas det at hele 73% av alle nye energiinvesteringer globalt vil være fornybare.

Khoury forteller at Norge har vært «velsignet» rent miljømessig på grunn av den rene kraftproduksjonen vår.

– Nå må vi rette fokus på forbrukersiden. Norsk vannkraft må brukes til å drive bilparken vår. Der er vi allerede i verdenstoppen, men det holder ikke. Videre må vi rette fokuset mot shipping.

Klimasynderen skipsfart

En av de største klimasynderene i Norge er skipsfarten. Skip som står på tomgang i norske havner står for en betydelig del av norske utslipp. Bare i Bergen stammer omtrent 10 prosent av de totale utslippene fra havna, og ifølge Bergen og omland havnevesen forurenser hvert skip like mye som omtrent 4800 biler.

– Vi har den rene energien til å forsyne båtene i havna, det vi mangler er politisk vilje til å tilby skipene ren energi fremfor å stå på tomgang på diesel. Det er meget spennende å se på hva som skjer i elektrifiseringen av maritim sektor. Der ligger det store muligheter for fremtiden, sier Khoury.

Kundedrevet innovasjon

– Hva er de viktigste driverne mot et utslippsfritt kraftsystem?

– Det er tre store drivere man kan peke på. Regulering og klimapolitikk, markedstrender, og kundedrevet innovasjon. Når markedet driver frem endring går det virkelig fort, og nå som det har vært et så enormt fall i produksjonskostnadene for sol- og vindenergi ser man en meget sterk vekst i denne produksjonen. I tillegg ser man at i blant annet Norge, Tyskland og USA er det en sterk trend at kundene selv etterspør ren energi. Dette kaller vi kundedrevet innovasjon.

NoneGrafen viser en oversikt over hvordan man antar at fremtidens energiinvesteringer vil bli prioritert. Kilde: Bloomberg New Energy Finance    

– Hvor vil de største nasjonale investeringene innen energi forekomme i fremtiden?

–  Vi kommer til å bruke mer og mer elektrisitet i fremtiden, og på mellomlang sikt vil det være et stort behov for mer vind, vann og solenergi, og fremtidig kraftutvikling også i Norge. På kort sikt vil nok de største investeringene måtte komme på nettsiden, der det vil være et stort behov for et mer moderne nett som klarer å håndtere brukernes nye handlingsmønstre. Da tenker jeg kanskje spesielt på distribusjonsnettet, som går rett ut til sluttbrukerne.

Kontroversielle utenlandskabler

Den siste uken har det vært høylydt offentlig diskusjon rundt norske utenlandskabler. Blant annet slo mandag VG stort opp på sine nettsider en sak der en tidligere Statoil-topp mener utenlandskablene blir laget for å presse opp priser, og kan være i veien for fremdriften for norsk industri. Samtidig sitter Norge på et kraftoverskudd som til en viss grad forblir uutnyttet, og lenger ned i Europa er miljøverstingen kullkraft fremdeles en av de største kraftkildene. Vil norsk energi kunne spille en viktig rolle for Europa?

– Så lenge reguleringen er så god at det ikke vil gå utover norsk industri vil den rene norske kraften kunne ta en viktig posisjon for å tilby stabil ren kraft ned til kontinentet. Likevel handler det om timing. Kablene må komme på kort/mellomlang sikt, for den en teknologiske utviklingen, blant annet av energilagring, vil muliggjøre at en del land kan  gjøre seg stadig mer uavhengige av andre lands strømproduksjon. Nasjonal energisikkerhet har fått styrket fokus og prioritet i mange europeiske land nå som det politiske klimaet i Europa er så usikkert og polarisert.

15. september 2016