None
Medlemmer

En kort prat med Nordkraft

av Redaksjonen
21. juli 2016
I spalten ”En kort prat med” ønsker Defo gi leserne sine innsyn i hva som skjer i kraftselskaper i alle hjørner av vårt langstrakte land. Denne uken har vi snakket med Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Har Nordkraft noen spennende prosjekter på gang?

Vi har flere spennende prosjekter på gang, for eksempel potensiell bygging av vindkraft i regionen.

Hvilke utfordringer står øverst på blokka hos Nordkraft om dagen?

Gjeldsgrad og finansiering er vår største utfordring, men vi fortsetter også arbeidet med effektivisering. Kort fortalt har vi hatt to store utfordringer, nemlig at vi fra 2007-2013 hadde en enorm økning i våre kostnader samtidig som inntekten falt. Dette skapte operativt stress og behov for kutt og effektivisering. Ved utgangen av 2015 var kostnadsnivået redusert på nesten 40% sammenlignet med 2013.

I samme tidsperiode økte gjelda med nesten 100% (fra 1,1 mrd til 1,95 mrd) og det til et nivå som var altfor stort. vi har derfor stanset alt utbytte, solgt ut virksomhet og ikke minst tatt en posisjon som operatør slik at vi kan skape inntekter uten egen balanse (eks småkraft).

Etter endt 2015 ser vi derfor at hele resultatforbedringen skyldes kostnadskutt, samtidig som gjeldsgraden er redusert betydelig. Likevel er vi veldig klar over at dette ikke rekker, og konsentrerer oss nå om ytterligere effektivisering og mulighet for gjeldsreduksjoner. Vårt fundamentalsyn er stigende strømpriser etter 2021, noe som betyr at vi våger å være langsiktig, særlig med storkraft.

Videre har vi stor tro på muligheten for stordrift også innen nett, men da i samarbeid med andre, les Nettalliansen.

Hvilken energisak har fått for lite oppmerksomhet?

Konsolidering og kommunereform er to sider av samme sak.

Hva betyr ditt energiverk for lokalsamfunnet?

Vi som andre betyr arbeidsplasser og potensiell verdiskapning, dessverre for lite av det siste nå om dagen

Hva blir det viktigste for ditt energiverk i 2016?

Refinansiering samt realisasjon av immaterielle verdier er hovedfokus 2016.

Hva er din favorittdings på arbeidsplassen?

Her må jeg rett og slett svare datamaskinen og notatblokken min.

La oss si at du neste lørdag får besøk av Tord Lien og kona hans. Hva byr du på?

Tord Lien ville selvsagt fått både mat og drikke, og jeg ville nok satset på torskemølje og rødvin.

Hvem ville du snakket med akkurat nå, utenom oss da?

Da ville jeg aller helst snakket med familien min.

Kjører du fossil eller el-bil?

Her oppe i nord går det i dieselbil. 

Fakta om Eirik Frantzen:

  • Gift og to barn, Frida og Simon.
  • 48 år og bakgrunn som sivilingeniør.
  • Har tidligere arbeidet som adm.dir i Bravida Norge

Fakta om Nordkraft:

  • Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi.
  • I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter.
  • Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraftverk, småkraft og vindkraft. Distribusjonsnettet dekker Narvik kommune,  samt Veggen i Evenes kommune.
21. juli 2016