None
Fra venstre: Kjersti Bang (Alta Venstre), Per Erik Ramstad, Ola Elvestuen (Venstre) og Odd Levy Harjo. Foto: Jarle Mjøen/Altaposten    
Medlemmer

Elvestuen på everksturné

av Knut Lockert
02. mars 2016
– Det er flott at energi- og miljøkomiteens leder besøker selskapene som vil møte den praktiske virkelighet av forslagene Stortinget nå må ta stilling til, sier Per Erik Ramstad, toppsjef i Alta kraftlag.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Både Per-Erik Ramstad og Jon-Erik Holst leder i Hammerfest Energi var klare i sine meldinger til komiteens leder. For leseren av defo.no er det ingen overraskelse at dette innebærer et klart nei til det funksjonelle skillet. Ei heller at begrunnelsen han fikk fra energitoppene var at forslaget vil gi en betydelig økonomisk merbelastning i form av mer byråkrati og ineffektive systemer, og at regningen her må plukkes opp av kunden gjennom økt nettleie.  Hele 3,3 milliarder vil forslaget til et funksjonelt skille koste  distriksenergiverkenes kunder.

De få store ønsker endringen velkommen

Elvestuen på sin side siteres i Altaposten på at han fra de store energiverkene møtes med den motsatte argumentasjonen om at det funksjonelle skillet vil hindre kryssubsidiering og komme forbrukerne til gode. Vi i Defo opplever at fra de store energiverkenes side handler dette om å bli kvitt de mindre selskapene, og at en enkel måte å bli kvitt disse på er gjennom økte kostnader. Da står i så fall de større selskapene klare til å ta over med en påfølgende inntektsramme de kan benytte. Derimot har vi i Defo endret noe syn på kravet til det selskapsmessige skillet og er med på at dette kan i det minste gi klarere skiller og dermed en bedre kontrollmulighet fra NVEs side, som NVE har vært opptatt av. De skal få for den.

Energi Norge har aldri gått inn for et funksjonelt skille

I en uttalelse til Europower tirsdag 1. mars forteller styreleder i Energi Norge, Tore Olaf Rimmereid at Energi Norge aldri har gått inn for et funksjonelt skille. Spørsmålsstillingen kom opp etter at styret i Energi Norge hadde behandlet det åpne brevet fra 34 av medlemmene som reiste sterk kritikk mot Energi Norge fordi de mente at organisasjonen i praksis hadde sagt ja til det funksjonelle skillet. Nå har styrelder svart, og i henhold til sitat ovenfor har Energi Norge aldri gått inn for et funksjonelt skille.

Dette er en viktig klargjøring og det kan vi understreke gjennom at Elvestuen i Alta siteres i Altaposten på at "jeg oppfatter Energi Norge som en pådriver for et funksjonelt skille".

Nå vet vi bedre. Slik er det altså ikke. Vi håper at Elvestuen også har merket seg dette. For Energi Norge har ikke tenkt til å fortelle han dette. Ifølge Europower opplyser styreleder i Energi Norge at det ikke går noen melding til Stortinget om dette. Han regner med at dette blir kjent likevel. Det har han jo rett i. 

Også Finnmark Venstre går i mot kravet til det funksjonelle skillet

Elvestuen møtte også lokale Venstre representanter. Han fikk samme melding fra disse:

– Dropp dette unødvendige skillet.

Finnmark Venstre har da også gitt klart uttrykk for hva de mener gjennom et brev som nå er gått til Venstre sentralt.  Overskriften er at det er unødvendig å endre på suksesshistorier. Ellers er brevet fullt av god argumentasjon på hvorfor Finnmark Venstre anbefaler Stortinget å droppe kravet til det funksjonelle skillet. Brevet er i sin helhet nederst i saken.

 

 

 

02. mars 2016