None
Faksimile: strompris.no    
Økonomi

Forbrukerrådet skal forbedre strømpris.no

av Arvid Bekjorden
14. mars 2016
Defo har fått mange frustrerte tilbakemeldinger fra sine medlemmer om at forbrukerverktøyet strømpris.no ikke fungerer slik det burde. Forbrukerrådet lover nå at de skal ta tak.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Det har siden lanseringen av strømpris.no i høst vært rettet kritikk mot portalen både fra kunder og leverandører. På denne bakgrunn har Forbrukerrådet engasjert seniorkonsulent Bjørn Nagell i Devoteam for å intervjue aktører og kartlegge hva som bør forbedres. Defo var en av de som ble intervjuet.

Spotpris mest populært

I et møte for kort tid siden ble resultatene fra dette arbeidet presentert for Defo og andre interessenter. Slik illustrasjonen under viser kom det frem under møtet at produktet spotpris (lilla søyle) er mest populært blant kundene for tiden. Tidligere hadde de fleste såkalt variabel pris (gul søyle).

NoneKilde: Statistisk sentralbyrå    

Basert på denne dokumentasjonen skal Nagell skrive en rapport med en sammenstilling av alle innspill, kommentarer og intervjuer for så komme med konkrete anbefalinger til forbedringer av strømpris.no.

Forbedringer som skal gjennomføres

Generelle forbedringer som Forbrukerrådet lover skal gjøres så raskt som mulig:

  • Spot- og innkjøpspris skal slås sammen i en avtaletype
  • Forbrukerrådet opprettholder at alle avtaler skal være i portalen
  • Klarere markering av kriterier som gjør at en avtale havner under andre avtaletyper
  • Nåværende priser/gjeldende priser til kundene vises i portalen
  • Grafikk som illustrerer historikk og framskrivninger, per avtale og historiske gjennomsnittspriser for de ulike avtaletyper (12 mnd.)
  • Veiledning og forklaringer må tilpasses ulike brukeres kunnskapsnivå – tydelig og pedagogisk
  • Det bør gjennomføres en brukerundersøkelse for å kartlegge brukerbehov før en betydelig forbedring av brukergrensesnittet

Defo er positive til portalen, men vår tilnærming er fortsatt at den må fungere etter intensjonen. Hvis ikke bør den legges ned.

Vi oppfordrer medlemmene våre til å komme med tilbakemeldinger på portalen, slik at vi kan spille disse inn mot Forbrukerrådet.

14. mars 2016