None
Foto: Sogn og Fjordane Energi / Ronny Solheim    
Økonomi

– Kraftbransjen risikerer opp mot 100 prosent skatt

av Redaksjonen
10. oktober 2016
Johannes Rauboti, konsernsjef i SFE, kritiserer regjeringen etter deres forslag om å øke skatten på kraftproduksjon.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Store deler av kraftbransjen er opprørte etter at regjeringa kom med forslag om å øke skatten på kraftproduksjon i sitt forslag til nytt statsbudsjett. 

– Det gjør at skatten blir veldig høy, og i verste fall dekker hele inntektsbildet, sier Johannes Rauboti, konsernsjef i SFE til NRK Sogn og fjordane.

NoneJohannes Rauboti, konsernsjef i SFE. Foto: SFE    

Får ikke trekke fra finanskostnader

Han og flere andre bransjeaktører står samlet mot regjeringens forslag til statsbudsjett, der de mener at kraftprodusentene kommer veldig dårlig ut. I motsetning til andre næringsdrivende får kraftprodusenter ikke trukket fra finanskostnader. 

– Selv om den alminnelige selskapsskatten er satt ned fra 25 til 24 prosent, så er det kommet et forslag om en økning i den såkalte grunnrenteskatten. Dette er en særskilt skatt for vannkraft, og gjør at det totalt blir en skatteøkning for vannkraftprodusentene. Det er vanskelig å forstå i en tid der vi skal være et viktig ledd i å utvikle samfunnet i en grønnere retning, sier Rauboti.

Vil også øke elavgiften

Da statsbudsjettet kom forrige uke uttalte også Knut Lockert, daglig leder i Defo, seg kritisk overfor hvordan regjeringen har foreslått å skattelegge fornybarnæringen. Forslaget om å øke grunnrenteskatten kommer i tillegg til regjeringens ønske om å øke elavgiften.

– Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder, og da betyr økt elavgift økt skattlegging av klimavennlig forbruk. I tillegg registrerer vi at økningen kommer etter en rekke tidligere økninger av avgiften i sittende regjerings periode, sa Lockert.

Øker mer med blå regjering

Den Blå-blå regjeringen har økt elavgiften betraktelig mer i løpet av tre år, enn det Stoltenberg-regjeringen gjorde i løpet av sine åtte siste år. Bensin- og dieselavgiften, har økt med 4,7 og 4,5 prosent siden den blå-blå regjeringen tok over i 2013. I løpet av den samme perioden har elavgiften økt med hele 37,8 prosent. Altså over åtte ganger så mye som bensin- og dieselavgiften. 

– Regjeringen viser at de ikke mener alvor med sine tidligere uttalelser om at de skal satse på det grønne skiftet, sier Lockert.

Vil måtte legge nye prosjekter på is

Rauboti mener at det nå at fremtidige investeringer fra investeringer vil bli lagt på is.

– Nå er vi i en situasjon med forholdsvis lave kraftpriser i Norge. Dette går ut over lønnsomheten til denne typen investeringer. Men siden strømprodusenter i tillegg ikke får fradrag for finanskostnader, betyr dette at man i noen tilfeller vil kunne få så mye som 100 prosent i skatt. Da er det vanskelig å argumentere for å gjennomføre investeringer, sier Rauboti til NRK. 

 

10. oktober 2016