None
Medlemmer

En kort prat med Trøgstad Elverk AS

av Redaksjonen
11. januar 2016
I spalten ”En kort prat med” ønsker Defo gi leserne sine innsyn i hva som skjer i kraftselskaper i alle hjørner av vårt langstrakte land. Denne gangen har vi snakket med et lite lokalt kraftverk i Østfold, nemlig Trøgstad Elverk ved elverksjef Tor Erik Runhovde.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Hva er det som skiller Trøgstad Elverk AS fra andre energiverk?

Trøgstad Elverk AS er et rent nettselskap. Vi selger ikke kraft og har få ansatte. Vi driver heller ikke med entreprenørvirksomhet. Nettsjefen og jeg utarbeider spek til prosjektene, før vi går ut i markedet og forespør på pris. Deretter velger vi entreprenør etter forskjellige kriterier. I vårt lokalområde er det lett å få tilbydere, men denne formen for drift kan nok være vanskeligere i andre deler av landet, hvor det er færre entreprenører og store avstander. Men for oss har det vært en suksess.

Har dere noen spennende prosjekter på gang ut mot lokalsamfunnet?

Nei, ikke noe annet enn vanlig drift og vedlikehold av anleggene våre.​

Hvilke utfordringer står øverst på blokka hos Trøgstad Elverk om dagen?

Innføring av AMS. For vår lille organisasjon vil det være både arbeids- og tidkrevende. Vi ønsker også å beholde plassen som et referanseverk. I 2013 «kåret» NVE oss til det fjerde mest kostnadseffektive elverket i landet.

Hvilken energisak har fått for lite oppmerksomhet?

Utbygging av vindkraft. Jeg har vanskelig for å se lønnsomhet i slike prosjekter. Det er stor motstand mot utbygging i enkelte områder, og kanskje særlig her i Indre Østfold der flere aktuelle prosjekter er skrinlagt.

Hva betyr ditt energiverk for lokalsamfunnet?

Mye. Ikke minst med tanke på tilbud om kompetansearbeidsplasser. Ringvirkninger til andre virksomheter i Trøgstad oppstår blant annet gjennom kjøp av tjenester. Trøgstad Elverk bidrar til en del sponsing av barn og ungdom (idrettslag, korps, løypemaskin osv.).

Hva brenner du for/engasjerer deg i lokalsamfunnet?

Jeg forsøker å argumentere godt for at elverket beholdes i kommunen. Det er viktig med hensyn til arbeidsplasser og opprettholdelse av et livskraftig distrikts-Norge.

Hva blir det viktigste for ditt energiverk i 2016?

Gjennomføring av AMS-prosjektet.

Hva er det første du gjør når du står opp om morgenen?

Da hører jeg på lokalradioen og sjekker e-post. 

Hva er din «favorittdings» på arbeidsplassen?

PC-en. Det er det viktigste arbeidsverktøyet mitt. 

På lørdag får du besøk av Tord Lien og kona hans. Hva vil du servere av mat og drikke?

Da må det bli noe lokal mat. Vi har en gård som «produserer» Smålenene kylling. Den er fødd opp på løpstikke, og er en delikatesse. I tillegg har vi egen hjortefarm i bygda. Så det vil bli en av disse rettene pluss en god rødvin (Amarone).

Hvem ville du snakket med akkurat nå istedenfor oss?

Kona.

Kjører du fossil eller elektrisk bil?

Fossil bil (diesel). Jeg kunne tenke meg å prøve el-bil, men jeg har 14 mil pendling hver dag til/fra jobb. Så jeg føler at rekkevidden på el-bil ikke er bra nok ennå. Venter på en bedre batteriteknologi.

Om Tor Erik Rundhovde

  • Familie: To barn pluss to bonusbarn. Fire barnebarn.
  • Alder: 60 år.
  • Utdanning: Høyskole. Elkraft
  • Arbeidserfaring: Godkjenning av elektrisk materiell – Nemko i sju år. Har vært ansatt i norsk elforsyning siden 1987. Startet som montør, og bygging av høy- og lavspenningsanlegg. Godkjent sakkyndig driftsleder i 1994. Har vært innom alt på elverk bortsett fra måling og tilsyn.

Om Trøgstad Elverk AS

  • Trøgstad Elverk AS har åtte fast ansatte som utfører 7,5 årsverk. Totalomsetningen er på ca. 25 millioner kroner. 
  • Elverket er et rent nettselskap som distribuerer elektrisitet til innbyggerne. 
  • Elverket har ca. 3300 kunder, og drifter og vedlikeholder totalt omkring 567 kilometer med høy- og lavspenningsnett. Årlig leveranse av elektrisk kraft ligger for tiden på mellom 60 - 65 GWh. 
  • Trøgstad kommune eier 51 prosent av selskapet, og Hafslund Nett AS eier 49 prosent. 

Kilde: Trøgstad Elverk AS

11. januar 2016